Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn. Ved reiser internt i Trøndelag kan det være lurt å handle til påsken der man bor, men dersom tilreisende likevel velger å handle i Heim kommune ber vi om at man følger disse anbefalingene: 

 

En person fra familien gjennomfører handelen og sprer innkjøp til tidspunkter med få kunder i butikken.

Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du kontakte lege/legevakt, eventuelt dra hjem.

Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme.

Alle bør ha færre kontakter enn vanlig og at møter og aktiviteter skjer mest mulig utendørs.

 

Dette er anbefalingene for påskeferien

Generelt

 • Hvis Heim kommune har mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme. Heim kommune følger nasjonale tiltak.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære. 
 • Hvis du reiser fra en kommune med strengere tiltak enn Heim kommune, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem eller kontakte legevakt. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt

 • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Holde deg mest mulig for deg selv/sammen med din husstand de første 5-7 dagene etter du har kommet tilbake eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.
 • Velg helst utendørsaktiviteter.

Beredskapsledelsen i Heim

19.03.2021