Her finner du siste offisiell oppdatert informasjon om koronavirus i Heim kommune. Informasjonen er basert på de nasjonale bestemmelsene gitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

Siden oppdateres med ny relevant informasjon til befolkningen når den foreligger.

 
Smittestatus:
Det er en person med påvist smitte i Heim kommune per dags dato. Se fremhevede nyheter for seneste informasjon,

Informasjonstjenester koronasmitte

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Heim kommune, er det nødvendig at du som innbygger benytter de riktige kanalene. 

 

Viktig

Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.

Folkehelseinstituttet

For spørsmål ring Folkehelseinstituttet informasjonstelefon på 815 55 015

Heim kommunes koronatelefon: 476 35 913

Åpningstider: 09.00 - 13.00 (hverdager)

Vi oppfordrer innbyggerne om:

  • Å forholde seg til informasjon på våre nettsider
  • Benytte de kanalene nevnt over 

Samtidig ber vi om at du ikke benytter andre telefonnummer, e-poster eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset.

Barn og unge

Hverdagen ble plutselig veldig annerledes.

Mange kjenner på bekymring, usikkerhet eller frykt for hva som kommer til skje i tiden fremover. Mange er bekymret for å bli smittet av koronavirus, og for hvordan hverdagen blir annerledes nå som skolen er stengt.

Vi må holde oss hjemme og er mer sammen med familien enn det vi er vant med. Samtidig så har vi mindre direkte kontakt med venner, og mange av fritidsaktivitetene er avlyst. Den nye hverdagen kan være ganske kjipt for noen.

Påvirker hvordan vi har det

Dette fører til at vi kan bli frustrerte, redde, lei oss og fortvilet. Dette påvirker selvsagt hvordan vi har det og den psykiske helsen vår. For mange går dette helt greit, men for noen gjør dette at man får det så ille at man trenger hjelp. 

Mange opplever også at voksne blir frustrerte eller bekymrede. Dette kan føre til at voksne kjefter mer, blir mer aggressive, blir mer lei seg, ruser seg eller gjør andre ting som kan gjøre at det å være hjemme blir utrygt.

Du kan få hjelp eller prate med noen hvis du er bekymret eller føler deg utrygg.

Telefonnummer til Helsestasjon for ungdom:  416 21 494

Åpningstid: Onsdager kl. 15.00 - 17.00.

Snakk med kommunepsykologene: 

Ring 480 94 250, kommunepsykolog Ane Aarvaag

eller 979 53 204, kommunepsykolog Trine Sæther Sødahl

Åpningstid: Mandag- fredag kl. 08.30- 15.00


Alarmtelefonen for barn og unge sentralt - Til deres nettside

Telefon: 116 111 (døgnåpen) 
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms:  417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

OVERSIKT OVER HJELPETELEFONER OG CHATTJENESTER FOR BARN.

Helsenorge.no har råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide LES MER

Bufdir sin tema side om korona 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til kommunens informasjonstjeneste om korona (covid-19)

Saken oppdateres fortløpende.

 

Hva er status på anntall smittede i Heim kommune?

Det er per 27.10.20 1 (ett) kjent smittetilfelle i Heim kommune. 

 

Hva er en nærkontakt?

Husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt

  • Bor i samme husstand.

  • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). 

  • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Andre nærkontakter

  • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.

  • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.

  • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Se mer informasjon på FHI. 

 

Må jeg i karantene? 

Hvis du har vært utenfor Norge, sett bort fra enkelte områder i Europa (se FHI for oversikt over steder med og uten karanteneplikt) skal du i en 10 dagers karantene fra den dagen du ankommer Heim kommune. 

Har du blitt testet for koronasmitte må du være i karantene til resultatet er klart.

 

En annen i husstanden er i karantene, er jeg også i karantene da?

Regjeringen letter på smittekarantenereglene fra 1. juni, etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Ikke alle nærkontakter til en som er bekreftet smittet med covid-19 må lenger i karantene, det holder at de testes på dag tre og dag syv. Fra 1. juni er det personer i samme husstand med en som er smittet, og personer som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, som må i karantene. Endringen betyr at færre personer må gå i karantene enn tidligere (FHI).

 

 

Kan jeg gå ut når jeg er i karantene?

Ja, du kan gå en tur ute. Men du kan ikke gå innom butikken eller andre steder. Vink og hils på god avstand om du møter noen.

 

Bør jeg teste meg for koronasmitte?

Personer som hører til risikogruppen og som har symptomer på luftveisinfeksjon bør ta kontakt med sin fastlege på dagtid eller legevakt 15:30-08:00 på hverdager og hele døgnet i helgene for å få avklart om testing er nødvendig.

 

Får de som ikke er på internett informasjon?

Generelt er dette en utfordring nå fordi det stadig kommer nye oppdateringer. Vi vil oppfordre pårørende og venner til å informere om oppdateringer og tilbud fra kommunen pr. telefon. I tillegg vil hjemmetjenesten informere sine brukere der det er behov for det.

Fakta, råd og tiltak

Har du mistanke om smitte? - Når skal du kontakte lege?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner

(hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker)

Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og

  • har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene, eller
  • har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene

Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret

For å unngå at fastlegenes lokaler blir et sted for smittespredning, oppfordres du til å ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret. Dette vil gi fastlegekontoret mulighet til å gjøre nødvendige forberedelser for å unngå smittespredning.

Utenom fastlegetid ring Legevakttelefon: 116 117

Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

Informasjon om helseinstitusjoner og legekontorer

Helseinstitusjoner

Se oppdateringer om besøk ved institusjoner. 

Legekontorer

Tilgjengelighet legekontor
Begge legekontorene i Heim er åpne i den vanlige åpningstiden, men driften er redusert pga. av smittesituasjonen. De som er akutt syke og trenger legehjelp, samt de som er kronisk syke og trenger oppfølging, vil bli prioritert.

Alle bes ta kontakt på telefon ved bestilling av legetime eller andre spørsmål, samt før dere kommer til evt. avtalt legetime. Flere av dere vil kunne få beskjed om å vente i bilen utenfor, og blir oppringt rett før dere skal inn til time, slik at vi unngår for mange mennesker på venterommet.

Dersom du slippes inn på venterommet, bes du om å utvise god håndhygiene ved ankomst ved hjelp av håndsprit, og holde minimum to meter avstand til andre på legekontoret. Berør også minst mulig inne på venterommet.

Time med video

Alle legene i Heim har nå mulighet til å gjennomføre legetimen gjennom videokonsultasjon. Dette er et godt verktøy som kan brukes på en god del problemstillinger. Vi ønsker at flest mulig benytter seg av dette nå der dette er mulig, i stedet for fysisk oppmøte på legekontoret. Det kan derfor være at vi foreslår dette for deg når du tar kontakt på telefon, der vi ser dette som et godt alternativ.

Luftveisinfeksjoner

Alle som trenger legehjelp og har luftveisinfeksjoner, eller er usikre på om de har luftveisinfeksjon, må opplyse om dette pr telefon før de kommer på time. Disse pasientene vil bli undersøkt i et lokale utenfor legekontoret. Dette for å holde legekontorene smittefrie, samt for å beskytte alle som jobber på legekontorene. 

 

Behov for helsepersonell

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg.

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Informasjon om bruk av hytter, fritidsboliger

Til hytteeierne i Heim kommune

I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Heim kommune sårbar. 

Det vises til råd fra Folkehelseinstituttet om fritidsreiser. 

For arrangører

 Se oppdatert informasjon om arrangementer her (Helsedirektoratet).

Heim kommune vil kunne gi råd og ber om at den som er usikker og sitter med spørsmål kontakter kommunen ved Reidar Klungervik, mobil 976 96710, e-post: reidar.klungervik@heim.kommune.no

Artikkelsamling

For fullstendig nyhetsarkiv, trykk på denne koblingen