Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. jan. 2022 kl. 15:27

 

25. januar:

Regjeringen letter på flere koronatiltak

Testing erstatter smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Mange slipper ... Les mer
A A A

 

Folkehelseinstituttet forventer at smittetallene vil øke kraftig fremover, men fastslår at viruset gir mindre alvorlig sykdom. Samtidig kan vi få flere innleggelser når flere blir syke i ukene fremover.

I Heim kommune opplever vi et høyt, økende smittetrykk som signaliserer at vi er inne i en ny bølge. Fremover kommer vi ikke til å ha fokus på daglig smittetall. Vi kommer til å fokusere på utbruddshåndtering og informasjon rundt hvordan smitten berører tjenester til innbyggerne i Heim. Dersom du vil sjekke smittetall på kommunenivå følg lenken til vg.no.

Som et ledd i overgangen til en "normal hverdag med økt beredskap" ble Heim kommunes koronatelefon avviklet. Dersom du har spørsmål knyttet til koronavirus ber vi deg om å sette deg inn i gjeldende råd og regler. Du finner også mye informasjon på www.fhi.no

Oversikt over nasjonale råd og anbefalinger finner du her.

 

smittestopp (2).png

Last ned smittestopp app-en fra helsenorge      

Information in different languages

Information in different languages

The Norwegian Institute of Public Health
Norwegian Directorate of Health
Helsenorge.no

If you have a positive coronatest (2)[1].png


 

Testing i connection with international travel:

The municipality of Heim does not offer testing i connection with international travel. If you require this kind of testing we recommend that you contact a private testing facillity. Examples of private facilities include:

For more infomation abour rules and regulations for travel to Norway you can visit the goverment's information site her og call there information telephone:

Information helpline for entry, testing and quarantine:

From Norway: 815 55 015

From abroad: +47 21 89 80 42

 

Har du testet positiv? Hva nå?

Nedjustert TISK

Det er besluttet at nedjustert TISK skal innføres i alle landets kommuner fra og med mandag 27. september 2021. Nedjustert TISK skal videreføres inn i den fasen som kalles normal hverdag med økt beredskap. Regjeringen har pr i dag ikke fastsatt når det blir overgang til denne fasen, men har formidlet at nedjustert TISK vil vare om lag 4 uker inn i normal hverdag med økt beredskap.

Med nedjustert TISK vil noen forskriftspliktede tiltak fortsatt gjelde, men det innføres lettelser for å minske tiltaksbyrden, samtidig som kommunenes smittesporingsarbeid effektiviseres. Nedjustert TISK innenbærer at den smittede vil fremover ha i oppgave å kontakte og veilede sine nærkontakter. Dersom du er påvist smitte er det viktig at du setter deg inn i hvilke testing- og karanteneregler gjelder for dine nærkontakter. 

Her finner du informasjon dersom du har symptomer, er påvist smittet eller er nærkontakt av smittet. 

 

Utlevering av selvtester

Har du luftveissymptomer (dette gjelder alle, inkludert fullvaksinerte), oppfordres du til å ta en hurtigtest.  Du bør holde deg hjemme frem til du får negativt prøvesvar og føler deg bra. 

Selvtester kan også kjøpes på apotek og på flere butikker. I disse tider er det fornuftig å ha noen tester hjemme. Da slipper man stresset med å skaffe om man skulle trenge dem.

 

Prioriteringsrekkefølge for utlevering av selvtester:

 1. Personer med symptomer
   
 2. Test ved kjent eksponering
  a. Test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære *
  b. Øvrige nærkontakter

* I perioder med begrenset tilgang på tester, vil kommunen måtte prioritere utfra kriterier knyttet til samfunnskritisk personell, hvem som får tilgang til å teste seg ut av husstandskarantene med hurtigtester.  

 1. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  a. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (inkludert helsepersonell)
  b. Jevnlig testing

Kommunen vurderer prioritering av selvtester fortløpende ut ifra etterforsyning og forbruk. 

 

 

Utlevering av hurtigtester i Heim kommune:

Utleveringssteder dagtid (09.00 -15.00):

Husk at du må ringe før du kommer for å avtale utlevering. 

 

Utlevering på helg (NY):

*Utlevering på sykehjemmet og helsesenteret avvikles fra og med 26.01.

Lørdag og søndag (10:00 - 12:00)

 • Servicekontor Kyrksæterøra 
 • Kommunehuset Liabø 

Det er ikke behov for å ringe på forhånd, men vi ber om at du gjør deg kjent med prioriteringsrekkefølgen for utlevering av hurtigtester før du setter deg i bilen for å hente selvtester.

Du skal ikke møte til utlevering dersom du har symptomer på covid-19. Vi ber om at den som henter selvtester bruker munnbind.

 

Helsedirektoratet har besluttet at gratis selvtester fra kommunene SKAL IKKE brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som ønsker testing til arrangementer. For mer informajon om bruk av kommunens hurtigtester kan du lese Helsedirektoratets koronavirusveileder her. Kommunens tester skal heller ikke hentes ut for å ha hjemme. Det vil tømme lageret raskt og mange tester vil da heller ikke bli brukt. Selvtestene fra kommunen skal altså kun hentes ut når det er et akutt behov for testing (ref. punkt over).

Obs! Hurtigtester tåler ikke kulde. Frostskade kan føre til uriktig prøvesvar/falskt svar.

For mer informasjon om koronatesting og registrering av positive prøver kan du besøke vår infoside her.

 

 

Hvem slipper pcr-testing for å bekrefte smitte?

Har du fått tre vaksinedoser? Eller har du mottatt to vaksinedoser og i tillegg gjennomgått covid-19 i løpet av de 3 siste månedene? Da trenger du ikke å bestille deg PCR-test ved teststasjonen. Er selvtesten din positiv regnes dette nå som et positivt tilfelle.

Selv om du slipper PCR-test må du registrere deg i vårt smittesporingssystem. 

- For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte, skriver Helsedirektoratet.

Smittetrykket i Norge øker og det er stor belastning på kommuner og laboratorier for å få en bekreftende prøve etter positiv selvtest. Derfor gjør myndighetene endringer i rutiner for testing for covid-19. Viser selvtesten du tar hjemme at du har covid-19, er dette nå tilstrekkelig for å fastslå at du er smittet.

 

Hvem slipper å bekrefte smitte ved PCR-test?

 • Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
 • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.
 

Hvem bør fortsatt bestille PCR-test?

 • Personer som er uvaksinert eller delvaksinert uten oppfriskingsdose og har behov for koronasertifikat.
 • Barn og unge mellom 0 til 16 år
 • Personer som er organtransplantert eller har varig eller midlertidig svekket immunsystem.
 • Personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for videre utredning og behandling.
 

Selvregistrering av positive selvtester og nærkontakter

Alle som blir smittet skal fremdeles registrere seg i vårt smittesporingssystem. 

 

Her følger fremgangsmåte for registrering: 

 • Logg deg på ReMin Smittesporing og registrer smitte
  • Det er viktig at du registrerer deltajer rundt din smittesituasjon slik at vårt smittesporingsteam kan vurdere hvem som trenger ekstra oppfølging. Eksempel på viktige opplysninger: Hvor jobber du? Har du tjenester fra kommunen (hjemmesykepleier)? Er skole/bhg/sfo berørt? Er det noen som er alvorlig syk i husstanden?
  • Registrere dine nærkontakter
   • Er du helsepersonell eller jobber du på en skole/barnehage? Registrere navn på arbeidssted som en nærkontakt.
  • Du mottar automatisk svar via sms med nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg.

Dersom du ikke får til å registrere smitte i vårt smittesporingssystem på grunn av at du ikke har BankID kan du sende SMS til telefonnummer 476 37 255 med følgende informasjon: navn, telefonnummer du kan nåes på, alder.

 • Gjør deg kjent med gjeldende regler for testing og karantene
 • Kommunens smittesporingsteam gjør en vurdering på om du blir kontaktet ut ifra situasjon og kapasitet. 

Informasjon om vaksineringen

Se informasjonsiden som omhandler vaksineringen her. 

Besøk ved institusjoner og omsorgsboliger

Heim kommune følger nasjonal råd og regler for besøk i institusjoner og sykehjem. 

Disse er som følger:

Besøkende i institusjon og omsorgsbolig skal benytte munnbind ved besøk

 • Besøkende skal være friske
 • Det vil bli lagt frem munnbind ved inngangspartiet til de ulike institusjonene og boligene

Besøkende i institusjon og omsorgsbolig skal i minst mulig grad oppholde seg i fellesareal

 • Vi ber om at man holder avstand til andre beboere og ansatte

Følgende anbefalinger gjelder for Heim kommune

Vi har på nåværende tidspunkt ingen lokal forskrift. Vi ber våre innbyggere om å følge nasjonale anbefalinger og tiltak. Du kan få en oppdatert oversikt over hvilke tiltak gjelder i Norge på Regjeringens infoside her

 

 

 

 

Informasjonstjenester

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Heim kommune, er det nødvendig at du som innbygger benytter de riktige kanalene. Heim kommunes koronatelefon ble avviklet 04.10.21.  

 

Har du spørmsål knyttet til korona? 

Du finner mye god informasjon hos FHI ved å følge lenken til fhi.no.

For spørsmål ring Folkehelseinstituttet informasjonstelefon på 815 55 015

 

Trenger du koronatest?

Har du symptomer eller vært i nærkontakt med noen som er påvist smitte? Bestill koronatest via vår portal. Dersom du ikke har BankID kan du ringe til enten Hemne Legesenter eller Halsa legekontor. Kontakinformasjon finner du her.

 

Har du spørsmål vedrørende innreise til Norge?

Ring til Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene på 815 55 015. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 8-15.

 

 

Arrangementer og sammenkomster

For utfyllende informasjon og råd for gjennomføring av arrangment kan du besøke fhi.no.

Du kan også lese spørsmål og svar hos regjeringen.no.

 

Nasjonale råd og regler (gjeldende fra 09.12.21)

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
FHI - reise

Reising og innreisekarantene

Innreise 

Innreisekarantene oppheves fra og med 26.01.22

Har du behov for mer informasjon kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på: 815 55 055 . Telefonen er åpen hverdager fra kl. 08:00 - 15:00.

 

Eksempel på private aktører som tilbyr koronatest

Barn og unge

Telefonnummer til Helsestasjon for ungdom:  416 21 494

Åpningstid: Onsdager kl. 15.00 - 17.00.

Snakk med kommunepsykologene: 

Ring 480 94 250, kommunepsykolog Ane Aarvaag

eller 979 53 204, kommunepsykolog Trine Sæther Sødahl

Åpningstid: Mandag- fredag kl. 08.30- 15.00


Alarmtelefonen for barn og unge sentralt - Til deres nettside

Telefon: 116 111 (døgnåpen) 
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms:  417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

OVERSIKT OVER HJELPETELEFONER OG CHATTJENESTER FOR BARN.

Helsenorge.no har råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide LES MER

Bufdir sin tema side om korona 

Fakta, råd og tiltak

Info til lokalt næringsliv

Hurtigtester til ansatte

Selvtester/hurtigtester kan kjøpes på apoteket eller på nett. I disse tider kan det være fornuftig å ha noen tester hjemme eller på arbeidsplassen. Da slipper man stresset med å skaffe om man skulle trenge dem.

Helsedirektoratet har besluttet at gratis selvtester fra kommunene skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som ønsker testing til arrangementer. For mer informajon om bruk av kommunens hurtigtester kan du lese Helsedirektoratets koronavirusveileder her

 

Smittevernråd til arbeidsplasser og virksomheter

FHI har utarbeidet en veileder for arbeidsplasser og virksomheter. Veilederen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. 

Veileder for arbeidsplasser og virksomheter

Rengjøring ved covid-19 - råd til virksomheter utenfor helsetjenesten

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
positiv selvtest

Kontakt

Informasjonstelefon (Helsenorge)
815 55 015

Åpen hverdager kl. 08:00 - 15:00

Koronatelefon (midlertidig åpnet fra onsdag 08.12.21 til og med fredag 31.12.21)

476 37 255 

Åpningstider: Mandag til fredag 09:00 - 11:00

Bestill koronatest 

Bestill koronavaksine

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nyttige informasjonssider

Sist oppdatert 25. januar 2022