Her finner du siste offisiell oppdatert informasjon om koronavirus i Heim kommune. Informasjonen er basert på de nasjonale bestemmelsene gitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen.

Siden oppdateres med ny relevant informasjon til befolkningen når den foreligger.

Informasjonstjenester koronasmitte

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Heim kommune, er det nødvendig at du som innbygger benytter de riktige kanalene. 

Viktig

Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.

Folkehelseinstituttet

For spørsmål ring Folkehelseinstituttet informasjonstelefon på 815 55 015

Vi oppfordrer innbyggerne om:

 • Å forholde seg til informasjon på våre nettsider
 • Benytte de kanalene nevnt over 

Samtidig ber vi om at du ikke benytter andre telefonnummer, e-poster eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset.

Barn og unge

Hverdagen ble plutselig veldig annerledes.

Mange kjenner på bekymring, usikkerhet eller frykt for hva som kommer til skje i tiden fremover. Mange er bekymret for å bli smittet av koronavirus, og for hvordan hverdagen blir annerledes nå som skolen er stengt.

Vi må holde oss hjemme og er mer sammen med familien enn det vi er vant med. Samtidig så har vi mindre direkte kontakt med venner, og mange av fritidsaktivitetene er avlyst. Den nye hverdagen kan være ganske kjipt for noen.

Påvirker hvordan vi har det

Dette fører til at vi kan bli frustrerte, redde, lei oss og fortvilet. Dette påvirker selvsagt hvordan vi har det og den psykiske helsen vår. For mange går dette helt greit, men for noen gjør dette at man får det så ille at man trenger hjelp. 

Mange opplever også at voksne blir frustrerte eller bekymrede. Dette kan føre til at voksne kjefter mer, blir mer aggressive, blir mer lei seg, ruser seg eller gjør andre ting som kan gjøre at det å være hjemme blir utrygt.

Du kan få hjelp eller prate med noen hvis du er bekymret eller føler deg utrygg.

Telefonnummer til Helsestasjon for ungdom:  416 21 494

Åpningstid: Mandager kl. 15.00 - 17.00.

Snakk med kommunepsykologene: 

Ring 480 94 250, kommunepsykolog Ane Aarvaag

eller 979 53 204, kommunepsykolog Trine Sæther Sødahl

Åpningstid: Mandag- fredag kl. 08.30- 15.00

Påskeuken: (onsdag 8.4.) kl. 08.30 – 12.00

Ikke åpen på helligdager/påsken


Alarmtelefonen for barn og unge sentralt - Til deres nettside

Telefon: 116 111 (døgnåpen) 
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms:  417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

OVERSIKT OVER HJELPETELEFONER OG CHATTJENESTER FOR BARN.

Helsenorge.no har råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide LES MER

Bufdir sin tema side om korona 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til kommunens informasjonstjeneste om korona (covid-19)

Saken oppdateres fortløpende.

 

Må jeg i karantene?

Hvis du har vært utenfor Norge skal du i en 14 dagers karantene fra den dagen du ankommer Heim kommune. Bestemmelsen har tilbakevirkende kraft fra 10. mars.

Har du blitt testet for koronasmitte må du være i karantene til resultatet er klart.

 

En annen i husstanden er i karantene, er jeg også i karantene da?

Nei, husstandsmedlemmer er ikke i karantene selv om en i huset er det.

Husk god håndhygiene og hold gjerne litt avstand.

 

Kan jeg gå ut når jeg er i karantene?

Ja, du kan gå en tur ute. Men du kan ikke gå innom butikken eller andre steder. Vink og hils på god avstand om du møter noen.

 

Kan jeg dra på hytta?

Du kan ikke dra på hytta hvis du har hytte i en annen kommune enn du er folkeregistrert/bosatt i.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 sier i §5 at «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. 
Personer som er i karanten etter §2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS Cov-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter §4 i forskriften»

 

Bør jeg teste meg for koronasmitte?

Personer som hører til risikogruppen og som har symptomer på luftveisinfeksjon bør ta kontakt med sin fastlege på dagtid eller legevakt 15:30-08:00 på hverdager og hele døgnet i helgene for å få avklart om testing er nødvendig.

 

Må jeg betale for plass i barnehage eller SFO?

Det vil ikke bli tatt betalt for barnehage og SFO i den perioden hvor de holdes stengt. Dette gjelder også for dem som mottar tilbud etter unntaksbestemmelsene. Av praktiske årsaker ber vi om at utsendte fakturaer for mars 2020 blir betalt så langt dette er mulig. Så snart vi har oversikt over faktisk bruk av barnehage/SFO for mars 2020 vil vi foreta en avregning der for mye betalt blir tilbakebetalt.

 

Får de som ikke er på internett informasjon?

Generelt er dette en utfordring nå fordi det stadig kommer nye oppdateringer. Vi vil oppfordre pårørende og venner til å informere om oppdateringer og tilbud fra kommunen pr. telefon. I tillegg vil hjemmetjenesten informere sine brukere der det er behov for det.

Fakta, råd og tiltak

Har du mistanke om smitte? - Når skal du kontakte lege?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner

(hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker)

Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og

 • har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene, eller
 • har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene

Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret

For å unngå at fastlegenes lokaler blir et sted for smittespredning, oppfordres du til å ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret. Dette vil gi fastlegekontoret mulighet til å gjøre nødvendige forberedelser for å unngå smittespredning.

Utenom fastlegetid ring Legevakttelefon: 116 117

Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

Informasjon om helseinstitusjoner og legekontorer

Helseinstitusjoner

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Les mer om tiltak for besøkende/pårørende. 

Ved behov for unntak
I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste som bor i helseinstitusjon. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn og fødende. Når man gjør unntak må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settes inn dersom den besøkende har:

 • vært i land utenfor Norge siste 14 dager
 • har symptomer på luftveisinfeksjon

Rutiner ved inn- og utflytting av bosenter og sykehjem
Når nye beboere skal flytte inn, bistår ansatte med det. Dette for å unngå at pårørende bringer eventuell smitte inn på bosenteret eller sykehjemmet.

Dette gjelder også ved utflytting. Ansatte bistår slik at eiendeler bringes ut av bygget.

Legekontorer

Tilgjengelighet legekontor
Begge legekontorene i Heim er åpne i den vanlige åpningstiden, men driften er redusert pga. av smittesituasjonen. De som er akutt syke og trenger legehjelp, samt de som er kronisk syke og trenger oppfølging, vil bli prioritert.

Alle bes ta kontakt på telefon ved bestilling av legetime eller andre spørsmål, samt før dere kommer til evt. avtalt legetime. Flere av dere vil kunne få beskjed om å vente i bilen utenfor, og blir oppringt rett før dere skal inn til time, slik at vi unngår for mange mennesker på venterommet.

Dersom du slippes inn på venterommet, bes du om å utvise god håndhygiene ved ankomst ved hjelp av håndsprit, og holde minimum to meter avstand til andre på legekontoret. Berør også minst mulig inne på venterommet.

Time med video

Alle legene i Heim har nå mulighet til å gjennomføre legetimen gjennom videokonsultasjon. Dette er et godt verktøy som kan brukes på en god del problemstillinger. Vi ønsker at flest mulig benytter seg av dette nå der dette er mulig, i stedet for fysisk oppmøte på legekontoret. Det kan derfor være at vi foreslår dette for deg når du tar kontakt på telefon, der vi ser dette som et godt alternativ.

Luftveisinfeksjoner

Alle som trenger legehjelp og har luftveisinfeksjoner, eller er usikre på om de har luftveisinfeksjon, må opplyse om dette pr telefon før de kommer på time. Disse pasientene vil bli undersøkt i et lokale utenfor legekontoret. Dette for å holde legekontorene smittefrie, samt for å beskytte alle som jobber på legekontorene. 

 

Behov for helsepersonell

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg.

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Informasjon om bruk av hytter, fritidsboliger

Til hytteeierne i Heim kommune

I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Heim kommune sårbar.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 sier i §5 at «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karanten etter §2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS Cov-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter §4 i forskriften»

Forskriften omfatter ikke fastboende i Heim kommune som har hytte her i kommunen.

Vi setter enormt stor pris på hytteeierne våre, og ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over!

For arrangører

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Artikkelsamling