w  1ha 4IdPcPjgAAAABJRU 5ErkJggg==

Informasjon til foresatte og barn

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette. Tekstene nedenfor og lenkene til tilpasset informasjonsmateriell er ment som hjelp til dette.

Koronavaksine for barn 5-11 år (FHI)

Koronavaksine for ungdom 12-15 år (FHI)

Koronavaksine for ungdom 16-17 år (FHI)

 

På FHIs Vimeo side Om vaksinering - informasjon på flere språk finnes enkle filmer som forklarer helt basalt om: Hva er en vaksine? Hvordan fungerer vaksiner? Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19?

For mer informasjon om vaksinering av barn 5-15 år kan du besøke FHIs infoside.

Samtykke for vaksinering av barn 5-15 år

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. 

Det er viktig at samtykkeskjema er utfylt og underskrevet av begge foresatte/foreldre (et skjema per dose).

Samtykkesekjma for barn og ungdom under 16 år (FHI)

Bestilling av vaksinetimer og tilbud om drop-in vaksinering

Barn 5-11 år:

Du kan bestille vaksinetime til barn i alderen 5-11 år ved å ringe til vaksinekoordinatoren i Heim kommune på  416 21 494.

Heim kommune tilbyr vaksinering til barn i alderen 5-11 år på følgende tidspunkt:

  • torsdag 03.02, kl. 15 - 17, kommunestyresalen på Liabø
  • fredag 04.02, kl. 15 - 17, KulØr'n på Kyrksæterøra

 

Ungdommer 12-15 år:

Helsestasjonen følger opp ungdommer som fyller 12 år for å tilby koronavaksine. Dersom ungdommen har tidligere takket nei til 1.dose, men vil ta den nå kan dere kontakte Heim helsestasjon på 917 48 600 .

Heim kommune tilbyr drop-in vaksinering til 2.dose for denne gruppen på følgende tidspunkt:

  • mandag 07.02, kl. 14 - 17, Hemnehallen på Kyrksæterøra
  • onsdag 09.02, kl. 14:30 - 16:30, Familiens Hus på Liabø

 

Ungdommer 16-17 år:

Ungdommer i aldersgruppen 16-17 år kan selv bestille vaksinetime ved å logge seg på vår bestillingsportal ReMin eller ved å benytte seg av drop-in.

Heim kommune tilbyr drop-in vaksinering på følgende tidspunkt:

  • torsdag 27.01, kl. 12:30 - 15:30, kommunestyresalen på Liabø
  • fredag 28.01, kl. 14:30 - 17:00, KulØr'n på Kyrksæterøa

Informasjon til personer som har gjennomgått covid-19

Tidspunkt for vaksinering etter gjennomgått covid:

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon. 

Det er svært liten risiko for at personer som har gjennomgått covid-19 blir syke på nytt de første månedene​. Hos de som har fått reinfeksjoner har de fleste få eller ingen symptomer, og det er ikke funnet at de smitter videre i noen særlig grad. Det ser ut til at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19. 

Folkehelseinstituttet anser derfor at én vaksinedose er nok i grunnvaksinasjonsserien til personer over 16 år som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk sykdommen. Ungdom i alderen 12-15 år som tidligere har gjennomgått covid-19, anbefales foreløpig ikke vaksinering. Personer med alvorlig svekket immunforsvar som har gjennomgått covid-19, anbefales 2 doser vaksine i grunnvaksinasjonsserien slik at det totalt blir 3 immunologiske hendelser.

 

Bakgrunn for FHIs vurderinger

I vurderingene er nytte (effekt av vaksinering) for det enkelte barn vurdert i forhold til risiko for alvorlig bivirkninger og nytte for samfunnet. I tillegg har det blitt vurdert om det å gjennomgå infeksjon som barn kan være gunstig for immunforsvaret på lang sikt.

Vaksinering kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom hos barn, men behovet er begrenset når disse aldersgruppene har lav risiko for mer alvorlig sykdom i utgangspunktet. I tillegg har 12-15-åringene allerede god beskyttelse mot mer alvorlig sykdom etter første vaksinedose, selv om varigheten av denne beskyttelsen er usikker. Andre dose til 12-15-åringene vil føre til at noen flere ungdom får myokarditt, selv om tilstanden er svært sjelden og et langt intervall mellom dosene reduserer sannsynligheten. Det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn 5-11 år, og kort oppfølgingstid.

Samfunnsnytten ved vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år er også vurdert, men vektlegges ikke like sterkt som den individuelle nytten hos disse. Betydningen av å vaksinere hele barnebefolkningen er liten når smitten likevel spres blant vaksinerte. Vaksinasjon av barn og andre dose til 12-15 åringer kan ha effekt på smittespredningen, men med etablering av omikron er effekten sannsynligvis kortvarig og begrenset.

Norske data viser at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden.

Folkehelseinstituttet vurderer derfor at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene.

Les mer Folkehelseinstituttets vurdering her