• Anlegget har over lang tid produsert opp mot maksimal kapasitet.
  • Det er gjort gjentatte små funn av indikasjonsbakterier etter renseprosessen som kan indikere at anlegget ikke 100% håndterer den store vannmengden.
  • Etter et større lekkasjesøk ble det ikke avdekket unormalt vannforbruk på selve nettet.
  • Feilsøking av anlegget gir ingen gode konkrete svar på hvorfor det går så mye vann, og det oppfører seg noe merkelig, men vi tror kanskje vi har funnet feilen.

Avventer til over helgen med å ta vannprøver for å se om våre antagelser er riktige og at anlegget stabiliserer seg.

Heim kommune beklager igjen ulempene dette påfører våre abonnenter.