Testresultatene har nå kommet, og viser negativt utslag på Covid-19 (fri for smitte). Heim kommune takker Sodvinhallens styre og ledelse for hurtig iverksatte tiltak. Dette gjør arbeidsforholdene til beredskapsledelse, kommuneoverlege og smittesporere mye enklere.  

Jamfør dagens pressemelding fra Sodvinhallen, vil en beslutning tas angående åpning/stenging av hallen mandag 21.12.20.

Se pressemelding fra Sodvinhallen her: