Psykisk helse og rus er en felles tjeneste under enhet Helse og Mestring, avdeling Kyrksæterøra. Tjenesten er lokalisert både på Kyrksæterøra og på Liabø, med hovedsete på Kyrksæterøra. Tjenesten består av et tverrfaglig team på åtte personer.

Psykisk helse og rus er et frivillig lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering til innbyggere med psykiske vansker og rusvansker. Tjenesten har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager.

Covid-19: Psykisk helse og rus går nå over til en mer normalisert hverdag. Vi tilbyr fysiske samtaler for de som ønsker det, samtidig som vi fortsetter å tilby samtaler per telefon og videokonsultasjon. Ved fysiske samtaler vil disse være i henhold til anbefalte smittevernstiltak.  

Dagsenter vil fortsatt holde stengt.  Medisinutlevering og miljøarbeid går som vanlig. For øvrig tar vi imot henvendelser og henvisninger som før.

Vi har også opprettet en Psykososial støttetelefon der vi tilbyr psykologisk støtte, råd- og veiledning for innbyggere i Heim kommune som kjenner på en ekstra psykisk belastning i forbindelse med spredningen av koronaviruset. For dere kan vi også anbefale Co-mestring som er et digitalt selvhjelpsprogram og forskningsprosjekt. Les mer her.

Vi gir et tilbud til alle med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller vansker med rus i alle aldersgrupper. Man kan selv ta kontakt for oppfølgning eller henvises av andre.

Mental helse Heim

Mental Helse Heim er et aktivt lokallag som tilbyr mange aktiviteter for medlemmer og andre interesserte i lokalsamfunnet. Våre lokaler er i Øragata 24 i Heim. Der er det kafé med ulike tilbud om kurs på dagtid , alt fra sykurs til hobbykurs .Vi har også forskjellige turer, grilling prøver vi også å få til. Enkelte ganger har vi foredrag med forskjellig innhold. Følg med på kalenderen vår! Lokallaget ønsker velkommen til trivelig felleskap!

 

Lenke med kontaktinformasjon finner du her.