Næringssaker i Heim kommune ivaretas nå av stab samfunnsutvikling, men også i samarbeid med saksbehandlere innen jord- og skogbruk innenfor deres arbeidsområde. Leder stab samfunnsutvikling og rådgiver næring har kontorer i 2. etasje på rådhuset. Etter avtale kan vi også gjerne treffes på kommunehuset på Liabø. Saksbehandlere innen jord- og skogbruk holder til i 1. etasje i Sodvin-bygget og på kommunehuset på Liabø.