Statssekretær Mette Gundersen er imponert over arbeidet til Gulstripeaksjonen

Det var statsekretær i samferdselsdepartementet Mette Gundersen som fikk æren av å klippe snoren. I forkant av snorklippingen berømmet statsekretæren den innsatsen Gulstripeaksjonen har gjort.Statsekretæren taler Lervika -renndalen small.jpg

På bildet over: Statssekretæren taler i forkant av åpningen. 

Heimspillet til statsekretæren small.jpg

På bildet over: Ordfører Odd Jarle Svanem såg sitt snitt til å reklamere for Heim kommune, der han blant annet overrakk Heimspillet til statsekretæren. 

 

- For en flott veistykke. Jeg mener den nye strekningen på E39 som nå er ferdig, betyr mye. Jeg tenker spesielt på bedre trafikksikkerhet når trailerne nå slipper stigningene opp fra Stokke. Lastebilnæringen får en flatere stigning. Internt i kommunen blir avstanden mindre, når vi nå har erstattet svinget og det bratte veistykket, med et flott trasevalg, Ordfører Odd Jarle Svanem.

 

I sin tale berømmet Ordføreren damene i Gulstripeaksjonen. Aksjonsgruppen har i stor grad bidratt til at prosjektet ble ingangsatt. 

Gulstripeaksjonen leser dikt small.jpg

På bildet: Flere fra Gulstripeaksjonen var representert på åpningssermonien: Tora Vaagan Hofset, Solvår Skogen Sæterbø og Juanita Møkkelgård. De fikk honnør for den kreative formidlingsmåten som har bidratt til å få fokus på utbedring av veistrekningen. 

Ola Rognskog fikk første tur på den nye strekningen small.jpg

På bildet over: Den tidligere ordføreren i Halsa, Ola Rognskog, har også vært dypt involvert i prosessene i forkant. Han fikk æren av å være første billist på den nye strekningen. 

Hele strekningen ferdigstilles i 2025

Arbeidet er godt i gang med delstrekning nummer 2 mellom Hestnes og Betna. Hele strekningen, inklusive den siste delstrekningen Barhals-Stormyra/Søo bru, skal stå ferdig i 2025.

E39 Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 26 km ny veg med gul midtlinje.

Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter.

Her kan du lese mer om det pågående arbeidet (Statens vegvesen). 

Å æ kjinne en væg

En dikt skrevet av damene fra Gulstripeaksjonen

Fremført i Lervika den 31.08.22

 

Å æ kjinne en væg, smal og skummel en væg,

Kor vi kjøre med hjertet i halsen aillvæg

Tudeldi, tudeldam, tudeldei.

Den e svengat og trang, merke det med ein gang,

når to trailera møtes- tru om det si pang?

Folket frykta det værste! Kanskje nån dør …

E det sånn vi skal lævva?  Æ spør.

 

Å æ kjinne ei li, der det går krøttersti,

Går fra Halsa til Hemne, på E39

Av og te e n fin, men så ti bræmsa det kvin.

Standardspranget e farlig og skummelt for ti’n ….

Folket mobilisert, ja de satte i gang

strikka gulstrip te vegen- så lang

 

Ja dåkk vesst ka vi trengt, dåkk vesst ka vi vil ha;

Vi fikk nån melliarda te vegen- så no bi det bra!

For nå skuer mitt syn en veg så brei og så fin

Med gule stripa så skin det i nyvegen min

Ja vi fryde oss no, synes at dette gikk fort!

Vi står og ser på at jobben er gjort

-uten gnelder og mas-

Og vi synes at DETTE ER STAS!