Heim skal bidra ved å motta flyktninger

På bakgrunn av den pågående krigen i Ukraina, vedtok et enstemmig kommunestyre 3. mars å opprette dialog mellom Heim kommune og Utlendingsdirektoratet for bosetting av ukrainske flyktninger.

- Krigen i Europa er ikke til å forstå. Ukraina er i krise og befolkningen strømmer over til nabolandene. Kvinner, barn, eldre og andre som ikke blir kommandert inn i krigen, rømmer i hopetall over til friheten. Norge bidrar selvfølgelig og åpner sine grenser på lik linje som de fleste vestlige land. Engasjementet er stort også i Heim kommune, noe som kjennes godt i mitt hjerte. Jeg har blitt kontaktet av flere allerede etter kommunestyrevedtaket på torsdag 3.mars, som ønsker å tilby og leie ut sine bo forhold. Jeg vil oppfordre befolkningen i Heim til å åpne opp for å huse de som etter hvert kommer hit. Meld inn de mulighetene for leie som finnes. Det kan være hele hus, leiligheter, hybler og lignende. Heim kommune er en ny kommune, men befolkningen på flere plasser i kommunen har lang erfaring med mottak av flyktninger. Dette kommer godt med når flyktningene fra Ukraina kommer. Jeg er sikker på at de som kommer til Heim, vil føle seg trygge og ivaretatt av lokalsamfunnet de kommer til, sier ordfører Odd Jarle Svanem.