Antall nærkontakter MÅ NED

Det har vært en sterk økning i smittetilfeller i Norge og Trøndelag de siste ukene. Lar vi smitten slippe løs, kan Heim kommune fort stå i en situasjon som Rennebu og Hitra har stått i og nå står i – med manglende helsepersonell til å ta vare på våre syke og eldre. Vi er nå nødt til å ta dette på alvor og begrense antall nærkontakter vi omgås når vi nå ser at smitten rundt oss og hos oss selv øker.

Nå er det alvor, og alle i Heim-samfunnet må bidra til at vi ikke mister kontrollen. Vi oppfordrer alle til å begrense festing og andre sosiale sammenkomster så godt det lar seg gjøre gjennom hele julen. Tenk over hvor mange forskjellige nærkontakter du omgås. Dette antallet bør være lavest mulig i tiden fremover. Det vurderes fortløpende om vi må gjøre lokale vedtak dersom vi ser at folk ikke forstår alvoret.

Munnbind

Smittesituasjonen i Heim kommune tilsier ikke at det innføres et generelt påbud og lokalt vedtak om å bruke munnbind på kjøpesenter eller andre offentlige steder hvor man kan ivareta avstandsreglene. Imidlertid gjelder en generell anbefaling om å bruke munnbind der hvor vi ikke kan opprettholde 2 meteres avstand. Dette gjelder for eksempel buss til andre kommuner, på butikker og kjøpesenter.

Dersom du skal besøke beboere i sykehjem, omsorgsboliger eller i private hjem som mottar helse- og omsorgstjenester, oppfordrer vi til bruk av munnbind.

Se de gjeldende besøksrutinene her:

https://www.heim.kommune.no/rutiner-for-besoek.531460.no.html

Det er grunn til å merke seg at private bedrifter – taxi, kjøreskoler eller kjøpesenter kan etablere eget krav om påbud. Vi gjør oppmerksom at anbefalingen ikke gjelder for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager. Her er Folkehelseinstituttets oppdaterte rapport om bruk av munnbind:

Tilsyn med skjenkesteder

På bakgrunn av smittesituasjonen vi nå står i, er vi bekymret for utviklingen i smitten dersom mange velger å møtes på offentlige skjenkesteder i romjulen. Vi vil på et generelt grunnlag oppfordre alle våre skjenkesteder til å avholde sine arrangementer innenfor trygge rammer, samt oppfordre besøkende til å overholde reglene. Dette vil bidra til at vi oppreholder kontrollen.

Heim kommune varsler med dette at det vil bli ført tilsyn med skjenkesteder i Heim kommune i romjulen, for å påse at smittevernreglene overholdes. Oppdages det brudd på smittevernreglene minner vi om at det er anledning for kommunen å midlertidig dra inn skjenkebevillingen.

 

Beredskapsledelsen i Heim 

23.12.20