Heim kommune fikk i går (01.11.20) beskjed om enda en tilreisende person med positiv covid-19 test i kommunen.  

Det er blitt gjort smittesporing, og det vurderes som svært liten fare for videre smitte da personen har fulgt karantenereglene.

Gårdagens positive test har ikke sammenheng med personen som testet positivt sist uke.

 

Personen blir fulgt opp videre av Heim kommune.

 

Kommuneoverlege Heim kommune

Hanne Boksasp Bryn