Vi oppfordrer på det sterkeste at alle som planlegger besøk til pasienter ved Trygdepensjonatet/ Trygdebolig 1 og TTF gjennomfører besøket utendørs, da det er betydelig mindre smitterisiko utendørs. Dette er en sterk anmodning. Vi kan imidlertid ikke nekte beboere å ta imot besøk i leilighetene slik smittesituasjonen er i Heim per i dag. Vi anbefaler at det ikke gis servering eller mulighet for overnatting da dette også er med å øke smittefaren. 
Trygdepensjonatet og Trygdebolig 1 bør benytte besøksteltet som er ved Trygdepensjonatet eller annet egnet uteareal. 

Ved besøk i Trygdepensjonatet skal besøkende møte ved Hovedinngangen (ikke inngangen ved Kårstua) for registrering av besøket. 

Du reserverer tid i besøksteltet ved å ringe 901 03 819. 

Besøkende ved TTF bør benytte gapahuken.  
Avtale om tid for besøk ved TTF skal gjøres på telefon 901 27 522.

 

NB ! 

ALLE BESØK SKAL FORTSATT REGISTRERES MED NAVN, TELEFONNUMMER OG DATO 

 

Forholdsregler ved besøk: 

  • Viktig med god håndhygiene før og etter besøket. 

  • Husk 1-meters regelen. Det vil si; minimum en meters avstand mellom besøkende og beboere. 

  • Ikke kom på besøk hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. 

  • Besøkende vasker over alle berøringspunkter med såpe og vann (evt. desinfeksjonssprit) etter besøket. 

  • Dersom besøkende får covid-19 symptomer få dager etter besøket må avdelingen varsles. 

  • Gaver og blomster kan medbringes. 

Pårørende og besøkende som har vært på reise i utlandet uavhengig av gul og rød sone, skal vente i minimum 10 dager før besøk. 
Det samme gjelder de som har vært på reise i områder med stort smittetrykk innad i Norge.

Hvis du er usikker, ta kontakt på koronatelefon Tlf. 476 37 255 

 

Alle som planlegger besøk til pasienter ved Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra må fortsatt: 

  • Foreta besøket utendørs. 
  • Ringe 90 10 38 19 for å avtale tid for besøk/reservering av tid i besøkstelt.  
  • Alle besøk skal fortsatt registreres.   
  • Besøkstid er satt til 45 minutter.