Næringsfondet er en støtteordning som kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner med formål å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling i Heim kommune.

 

To viktige punkt i vedtektene:

Midler fra næringsfondet kan gå til kurs og oppstartstøtte for gründere med inntil kr 30 000.

  • Det er et rent bidrag, ikke relatert til prosent av kostnader. Det er tilstrekkelig å dokumentere kostnader likt med innvilget beløp.
  • Dette skal være en komme-i gang-støtte som er inspirert av ordningen Hoppid fra tidligere Halsa, en ordning i Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Hoppid inkluderer kurs i regi av fylkeskommunen, mens i denne ordningen må gründeren ta kurs i egen regi.
  • Midlene kan eventuelt gå til bistand og hjelp for å starte virksomhet, eller for å teste ut om idéen er liv laga.

 

Midler fra næringsfondet kan tildeles inntil 5 bedrifter i året for arbeid med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Beløp per bedrift er kr 20 000.

  • Det er et rent bidrag, ikke relatert til prosent av kostnader. Det er tilstrekkelig å dokumentere kostnader likt med innvilget beløp.
  • Dette er også en komme-i gang-støtte, men gjelder miljøsertifisering.
  • Tanken er at en virksomhet skal kunne leie, for eksempel en miljøfyrtårnkonsulent, for kartlegging av videre arbeid mot sertifisering.

 

Mer informasjon

Du kan laste ned den nye vedtekene her

Søknadsskjema - Næringsfond i Heim kommune

For mer informasjon om næring i Heim kommune kan du besøke vår infoside. Du kan også lese om miljøfyrtån sertifisering her.