Vaksinering i uke 29

Neste uke (uke 29) får vi 66 glass med vaksinen produsert av Pfizer. Dette tilsvarer cirka 396 vaksinedoser. Av disse går 66 vaksinedoser til de som skal ha 2.dose. Vaksineringen skjer torsdag den 22.07 og fredag den 23.07 på KulØr'n på Kyrksæterøra. 

Dersom du er født i 1976 eller tidligere oppfordrer vi deg til å bestille vaksinetime når vi legge ut nye timer i morgen (torsdag) kl. 09:00. Dersom disse timene ikke fylles opp kommer vi til å åpne bestillingen for personer som tilhører prioriteringsgruppe 10. Gruppe 10 er todelt: alder 18-24 år og 40-44år.

Du kan bestille time til vaksinering mot covid-19 her. Det er ikke nødvendig å bestille vaksinetime til 2.dosen da kommunen tildeler denne timen etter at 1.dose er satt.

Dersom du ikke får til å bestille vaksinetime selv eller mangler BankID kan du kontakte vår koronatelefon på 476 37 255. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10-12.

 

Heim kommune følger FHIs prioriteringsrekkefølgen.

prioriteringsrekkefølge (3).png

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. 

Vaksinering av ansatte i barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO kan prioriteres i vaksinekøen slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Det er kommunene selv som vurderer om de vil prioritere disse ansatte og hvordan dette skal gjennomføres. Kommunene gis anledning til å prioritere inntil 10% av vaksinedosene til dette formålet.

Heim kommune har valgt å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO med inntil 10% av våre 1.dose-vaksiner. Vi er godt i gang med vaksineringen av denne gruppen. Kommunen har tildelt vaksinetimer til aktuelle personer i denne grupppen. Samtidig oppfordrer vi ansatte i barnehage, skole og SFO til å følge nøye med og bestille time når vi åpner for deres aktuelle prioriteringsgruppe.

Vaksinering av studenter

FHI oppforderer alle studenter til å benytte seg av tilbud om 1.dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å blir vaksinert på. Studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart. 

Når det gjelder studenter som studerer i utlandet presiserer FHI at oppfordringen ikke betyr at utenlandsstudenter skal prioriteres som gruppe og før vi kommer til deres aldersgruppe. Heim kommune følger denne presiseringen og  ber studenter om å følge informasjonen som legges ut på vår hjemmeside og på Facebook.  Studenter kan bestille vaksinetime via bestillingsportal når det er aktuelt. Dersom du er folkeregistrert i Heim og er student trenger du ikke å kontakte kommunen. 

Vaksinering av ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av barn og ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdom som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. I tillegg skal ungdom med følgende sykdommer tilbys vaksine:

  • Organtransplantasjon*  

  • Immunsvikt*  

  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  

  • Downs syndrom*
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege. Vaksinering av barn og unge under 18 år krever samtykke. For mer informasjon ber vi deg/dine foreldre ta kontakt med ungdommens fastlege.