Janita er også ansatt som kirketjener ved Valsøyfjord kirke. Jarle Bryne som kanskje er kjent for mange allerede er ansatt som fungerende sogneprest i Halsa og vil også ha kontorsted på kirkekontoret på Liabø. 

Kirkekontoret på Liabø vil være åpent hver mandag og tirsdag fra kl. 09:00 til 15:00. 

Vi ønsker Janita og Jarle velkommen og lykke til i stillingene!

 

Kontaktinformasjon:

Janita Bruun 

Saksbehandler/konsulent

Tlf. 995 66 838

e-post: jb994@kirken.no

 

Jarle Bryne

Fungerende Sogneprest 

Tlf: 911 38 976

e-post: jb874@kikren.no