• Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner for innsendelse av søknader den 18. januar. Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
  • Tilskudd gjennom ordningen beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor.
  • Ordningen legger opp til at en stor del av kontrollen gjøre før utbetaling, ved at revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte søknadene før de sendes inn.

 

Hjelp og kontakt (Brønnøysundsregistrene)

Du kan kontakte oss på telefonnummer: 75 00 75 05
(fra utlandet +47 75 00 75 05).

Åpningstiden er 09:00 – 15:30 på hverdager.

Veiledningstjenesten ivaretas av Brønnøysundregistrene, i samarbeid med Regnskap Norge og Revisorforeningen.

Telefontjenesten hos Brønnøysundregistrene veileder om generelle forhold om ordningen.

 

Til informasjon om ordningen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stotteordning-til-bedriftene-apner-18.-januar-tusenvis-far-raske-utbetalinger-fa-dager-etter-apningen/id2790735/

 

Til søknad:  www.kompensasjonsordning.no