I Heim kommune har over 92% av alle innbyggere over 18 år fått minst en vaksinedose og 84% regnes som fullvaksinert. Dette er over andelen både for Norge som helhet samt Trøndelag Fylke. Dette betyr at vi nærmer oss slutten av massevaksineringen i Heim kommune. Som et ledd i overgangen til ordinær drift samler Heim kommune all vaksinering på et sted og fra uke 40 vil vaksineringen foregå på Kyrksæterøra. Dette er bestemt etter orientering i formannskapet 15.09.

Naturligvis er det færre personer som vaksiner seg for hver uke som går. Dette gjelder både 1.dose- og 2.dosevaksinering. Et resultat av dette er at risikoen for vaksinesvinn øker når få skal vaksinere seg. Hvert vaksineglass inneholder enten 10 doser (Moderna) eller 6 doser (Pfizer) og ubrukte doser må kastes dersom det er for få personer i en kohort eller folk ikke møter til timene sine. Dette da perforerte vaksineglass ikke kan oppbevares. Vi oppfordrer derfor alle til å møte til timen de er tildelt, og unngå unødvendig bytting av timer.

 

Hva betyr dette for deg?

Heim kommune fortsetter med 2.dosesvaksinering på Liabø til og med 30.09. Dersom du har vaksinetime på eller før 30.09 så gjelder din time fortsatt. Dersom du har vaksinetime på Liabø etter 30.09 kommer du til å motta en sms fra ReMin med informasjon om nytt tidspunkt og vaksinestasjon. Du får tilbud om vaksinetime i den samme uken som du har nå.

Trenger du 1.dose? Du kan fortsatt bestille time på vår vaksinestasjon på Kyrksæterøra. Logg deg på vår bestillingportal for å bestille time. Trenger du hjelp til å bestille time? Kontakt vår koronatelefon på 476 37 255. Telefonen har åpen alle hverdager fra kl. 10-12.

 

Vaksinering av barn 12-15 år

Dette påvirker ikke vaksinering av barn 12-15 år. Denne vaksineringen gjennomføres som planlagt på skolen. For mer informasjon om dette og for å lese brevet som er sendt til foresatte kan du lese nyheten vi la ut på vår hjemmeside 08.09 her.

Transport

Utgangspunktet er at pasienter selv må ordne transporten til og fra vaksinasjonsstedet, jf. smittevernloven § 7-1 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. For pasienter som selv ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet, må kommunen sikre at pasienten kan nyttiggjøre seg kommunens tilbud om vaksinasjon. Kommunen kan selv velge hvordan den ønsker å løse sitt ansvar – for eksempel ved transport av vaksinasjonspersonell til pasient, eller transport av pasient til vaksinasjonssted i egen regi eller i regi av private eller frivillige organisasjoner.