Et godt samarbeid med foresatte er veldig viktig i dette arbeidet. De kan gi oss gode råd og innspill. Det samme er kontakten med de tillitsvalgte og verneombud for å sikre at denne gjenåpningen foregår på en så forsvarlig måte som overhodet mulig og at arbeidssituasjonen for de ansatte skal bli best mulig. 

 

Detaljene kommer på plass

Enhetslederne i skolene arbeider denne uka med å gjøre de forberedelsene og kartleggingene som er nødvendig i henhold til de reviderte nasjonale retningslinjene (Veileder) for skolene som kom 7. mai. Veilederene finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Alle ansatte i skolene med ansvar for elever i 5. – 10 trinn gjennomgår smittevernkurs før elevene kommer på skolen. Det vil også bli lagt opp til styrket daglig renhold i de delene av skolene som nå tas i bruk.

 

Oppstart ved den enkelte skole

Regjeringens krav til smittevernstiltak som følger av veiledere om smittevern for skole medfører at åpningstiden i skole og SFO vil være noe forskjellig fra når vi er i en normalsituasjon.

Den enkelte skole informerer sine foresatte/brukere om hvordan dette vil påvirke tilbudet på sin skole.

 

Skoleskyss

Skoleskyssen starter opp igjen for alle med skyssrettigheter den 11.5.20.. Det anbefales at de som ikke må ta bussen for å komme seg på skolen, velger alternativ måte.

Elever med busskort, men som ikke har skyssrett, (har kjøpt seg eget kort), kan ikke benytte skoleskyssen nå.

 

Kommunalsjef Oppvekst Heim kommune                  

Svein Johny Forren                                                                      

svein.forren@heim.kommune.no                                           

Mob. 918 69 743

Tlf. 72 46 00 00