Dette er første gang kommunen fremmer forslag om en digital kommuneplanens samfunnsdel. Hensikten med kommuneplanprosessen er å legge til rette for en fornuftig samfunnsutvikling, og etablere politiske målsettinger som gir gjennomføringsevne og forutsigbarhet i enkeltsaker. Planlegging handler om å knytte sammen kunnskap og handling.

Møt opp sammen med ordfører Odd Jarle Svanem for å bidra til utvikling i Heim kommune!