Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.

 

Mobbeombudet kan:

  • være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole
  • gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen
  • veilede og skape dialog i fastlåste konflikter
  • bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

 

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Du kan kontakte mobbeombudet på telefon, mobil, e-post eller på Facebook/Messenger.

 

Mobbeombudet har taushetsplikt

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg.