På grunn av de rådende føreforholdene på veiene med mye snø og is, kan ikke våre entreprenører gjennomføre reparasjoner.

Dette som følge av at det er behov for å benytte lift for å komme opp til lysene, noe som medfører stor risiko for personellet og trafikk forøvrig.

 

Det vil bli tatt tak i gatelysproblematikken så snart vi føreforholdene tillater bruk av lift.