Fra 1.januar 2020 gikk Heim kommune inn som en av 17 eierkommuner i det nye interkommunale miljøselskapet ReMidt.

ReMidt IKS er et resulat av sammenslåing mellom de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS. Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. 

Alle spørsmål om renovasjon, tømmekalender, åpningstider på gjenvinningsstasjonen og andre spørsmål knyttet til renovasjon skal nå skje ved henvendelse til ReMidt. 

På ReMidt sine hjemmesider kan du enkelt sjekke tømmekalender for din adresse, bestille varsel på sms og sjekke åpningstider ved gjennvinningsstasjonen. Se også mer utfyllende informasjon om selskapet hvis ønskelig. 

Kontaktinformasjon ReMidt:

Hjemmeside: www.remidt.no

epost: firmapost@remidt.no

Telefon: 72 48 37 00