Mai måned er tradisjonelt tid for russefeiring. I Heim kommune har det vært god dialog med russen; gjennom Videregående skole, politi, ordfører, kommuneoverlege og helsesøster. Russen har vært lydhør og en har hatt inntrykk av at de ønsker å etterleve de råd som er gitt.

 

I dag, den 29. april er vi gjort kjent med at russen til tross for gitte råd og anbefalinger allikevel vil gjennomføre russefeiring i perioden 1. mai til 17. mai.

 

Dette mener kommuneoverlegen øker fare for smittespredning dramatisk. Det kan føre til:

  • Ukontrollert spredning av smitte som via familiemedlemmer og bekjente kan nå sykehjemmet.
  • Det skapes en ytterligere utrygg situasjon og fare for andre i risikogruppene som beveger seg i vårt felles samfunn.
  • Det kan båndlegge store ressurser ved at helsepersonell må omdisponeres til smittesporing.
  • En planlagt nasjonal økning i testing av innbyggere tilsvarende 5% i uka (300 tester pr. uke) kan bli rammet ved at personel må disponeres til smittesporing.

På grunn av at russen på kort varsel sier at de allikevel vil gjennomføre russefeiring, har kommuneoverlegen fattet følgende vedtak:

 

Samlet risiko for smittespredning med tilhørende belastning på det lokale helsevesenet gjør at kommuneoverlegen mener det er tilstrekkelig smittevernfaglig begrunnet å innføre forbud mot at flere en 5 mennesker samles med mindre enn en til to meters avstand der det ikke er gitt andre nasjonale retningslinjer. Utdeling av russeeffekter forbys da dette medfører fare for smittespredning gjennom for tett kontakt og via effekter som utdeles.

 

De nasjonale rådene om forsamling av mennesker gjøres til forbud i Heim kommune.

 

Vedtaket gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning og gjelder og ut mai måned.

Følg lenke for å se vedtaket i sin helhet.