Legionellabakterien kan føre til lungebetennelse, og i enkelte tilfeller alvorlig sykdom med behov for innleggelse i sykehus. I en tid med stort press på helseforetakene, kan enkle forebyggende tiltak være ekstra viktig for å hindre at personer vil trenge medisinsk hjelp av andre årsaker enn covid-19.

Legionella vokser i stillestående temperert vann, for eksempel i en dusj som ikke er i bruk over lengre tid. Bakterien kan smitte gjennom svært små dråper (aerosoler) som dannes i dusjen og pustes inn.

Legionellaforebyggende tiltak

Det er anbefalt å opprettholde de regelmessig driftsrutinene man eller har når det er normal drift på bygget, også når bygget ikke er i bruk. For å redusere fare for smitte med legionellabakterier når byggene igjen tas i bruk, anbefales det å iverksette forebyggende tiltak/rutiner i god tid før oppstart.  

Jevnlig gjennomspyling av alle tappepunkter i stengningsperioden

Minimum ukentlig gjennomspyling av lite brukte tappepunkter er viktig for å unngå stillestående vann. Rutinemessig gjennomspyling utføres med blandet vann (kaldt og varmt i 3-5 minutter).

Eksempler:

  • For hoteller vil dette eksempelvis gjelde alle tappepunkter som ikke er i bruk på samtlige hotellrom samt alle tappepunkter i fellesområder, kjøkken, toaletter og andre rom for personalet.
  • På et treningssenter gjelder dette alle tappepunkter i garderober, inne i treningsfasiliteter, på toaletter og i personalrom.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets artikkel om temaet