Helsesykepleier

100 % fast stilling i enhet Helsestasjon og skolehelsetjeneste

 

Jordmor

100 % fast stilling i enhet Helsestasjon og skolehelsetjeneste

 

Rådgiver lønn og regnskap

100 % fast stilling i Sentraladministrasjonen

 

For å se fullstendig utlysningstekst og flere stillinger, se: www.heim.kommune.no/jobb-hos-oss.