• Helsefagarbeider, 50,72 % fast stilling

  • Helsefagarbeidere, 2 x 49,30 % faste stillinger

  • Helsefagarbeider 43,31 % fast stilling

 

Mer informasjon om stillingene/søke på stillingene her