Rådgiver næring

100 % fast stilling ved stab for samfunnsutvikling

 

Prosjektmedarbeider eiendomsskatt

100 % stilling ved Sentraladministrasjonen.

Stillingen er midlertidig med virkning til 17.06.22.

 

Hjelpemiddelteknikker

100 % fast stilling ved Helse og mestring Kyrksæterøra

 

Lærer (Ref. 20/02639)

50 % fast stilling ved Vinjeøra skole.

Undervisning på 1.- 7. trinn, deriblant i fagene norsk og matematikk.

 

Lærer (Ref. 20/01939)

40 % midlertidig stilling ved Vinjeøra skole.

Vikariat pga. studiepermisjon i perioden 01.08.20- 31.07.21.

Kan kombineres med 50 % fast stilling som er lyst ut.

Undervisning på 5.- 7. trinn, deriblant i norsk og naturfag.

 

Lærer (Ref. 20/02559)

100 % fast stilling ved Halsa barne- og ungdomsskole.

Undervisning på 1.- 7. trinn, deriblant i fagene norsk, engelsk og matematikk.

 

Lærer (Ref. 20/02561)

80 % fast stilling ved Halsa barne- og ungdomsskole.

Undervisning på 1.- 7. trinn, deriblant i fagene norsk, engelsk og matematikk.

 

Barnevernpedagog

100 % fast stilling ved Halsa barne- og ungdomsskole.

Arbeidsoppgaver vil være daglig omsorg, sosial støtte og veiledning til barn med særskilte behov både i skoletida og på SFO.

 

Barne- og ungdomsarbeider (Ref. 20/02556)

85 % fast stilling ved SFO, Halsa barne- og ungdomsskole.

Koordineringsansvar for SFO, samt hovedansvar for oppfølging av barn på SFO.

 

Søknadsfristen er den 15.06.2020.