• Lærer, ref. 20/01913, 100% fast ved Sodin skole, undervisning på 5.-10.trinn, deriblant i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE.
  • Lærer, ref. 20/01915, 100% fast ved Sodin skole, undervisning på 1.-7. trinn,deriblant i fagene norsk og matematikk.
  • Lærer, ref. 20/01917, 100% ved Sodin skole, studiepermisjon i perioden 01.08.20-31.07.21. Undervisning på 1.-7.trinn i bl.a fagene norsk, engelsk og matematikk.
  • Lærer, ref. 20/01919, 100% ved Sodin skole, studiepermisjon i perioden 01.08.20-31.07.21. Undervisning på 5.-10.trinn, i fagene kunst og håndverk i kombinasjon med ett eller flere andre undervisningsfag i grunnskolen.
  • Brannkonstabel, 5.80% fast stilling ved Heim brann- og redningsvesen.
  • Lærer, ref. 20/01914, 100% fast stilling Sodin skole, undervisning på 5.-10. trinn, i fagene engelsk og matematikk
  • Lærer, ref. 20/01916, 80% fast stilling Sodin skole, undervisning på 5.-10.trinn, deriblant i fagene kroppsøving, naturfag og matematikk.
  • Lærer, ref. 20/01918, 100% stilling Sodin skole, studiepermisjon i perioden 01.08.20-31.07.21. Undervisning på 1.-7.trinn, bl.a i fagene norsk, engelsk og matematikk.
  • Lærer, ref. 20/01920, 20% stilling ved Sodin skole, studiepermisjon 01.08.20-31.07.21. Kan kombineres med 80% fast stilling som er lyst ut. Undervisning på 5.-10.trinn, bl.a i fagene kroppsøving, naturfag og matematikk.
  • Sykepleier, 60.80% fast stilling på natt ved Helse og mestring Kyrksæterøra.

Mer informasjon om stillingene og lenke til søknadsskjema.

Vi ønsker deg velkommen som søker!