Læreplass i feierfaget:

1 læreplass ved enhet Teknisk, landbruk, miljø.

Læreplasser i helsearbeiderfaget:

2 læreplasser ved Helse og Mestring Liabø
3 læreplasser ved Helse og Mestring Kyrksæterøra

Som lærlig hos oss vil du få opplæring i godt faglig miljø med spennende og interessante oppgaver.

For ytterligere informasjon om læreplassene/søke på læreplassene, se vår hjemmeside.