En lærer på 10. trinn ved Sodin skole har hatt nærkontakt med en bekreftet smittet med Covid-19. Den smittede er ikke tilhørende i Heim kommune. På bakgrunn av dette vurderes det som nødvendig at alle som har hatt nærkontakt med vedkommende, må gå i midlertidig karantene frem til vi har mottatt svar på vedkommendes test. Dette gjelder alle elever og ansatte på 10. trinn. Alle som har hatt nærkontakt med vedkommende, vil bli kontaktet av rektor ved Sodin skole og blir bedt om å gå i karantene. Dersom du ikke har symptomer, trenger du ikke å bestille test før vi har fått testresultat på vedkommende som har vært i nærkontakt med smittet person. 

Det er særdeles viktig at dere som blir satt i karantene er kjent med, og etterlever karantenereglene. Følg denne lenken for å komme til FHI sine sider om karanteneregler. 

Hvis du du har spørsmål angående situasjonen kan du ringe koronatelefonen på telefon 476 37 255 

 

Vi vil oppdatere informasjonen fortløpende, etterhvert som den tilkommer.

 

 

Kommuneoverlege i Heim

Cecilie Hatlenes