Smittesituasjonen i Heim kommune

De to tilfellene vi rapporterte om tidligere (se oppdateringen fra uke 48) ble registrert 03.12. Et smittetilfelle er en kjent nærkontakt og de øvrige fire tilfellene er knyttet til en ny smittecelle. Smittesporingen er avsluttet. Berørte og nærkontakter er varslet.  

Nye nasjonale tiltak

Regjeringen holdt en ny pressekonferanser den 07.12, noe som førte til en rekke nye anbefalinger og tiltak. En fullstendig oversikt over de nyeste tiltakene kan du lese på regjeringen.no eller på vår nyhet fra 07.12.

nasjonale-råd-09.12.21.webp

Last ned/skriv ut plakaten

Retningslinjer for besøkende i Heim kommunes institusjoner og omsorgsboliger

Heim kommune følger nasjonal råd og regler for besøk i institusjoner og sykehjem. 

Disse er som følger:

Besøkende i institusjon og omsorgsbolig bes benytte munnbind ved besøk

  • Besøkende skal være friske
  • Det vil bli lagt frem munnbind ved inngangspartiet til de ulike institusjonene og boligene

Besøkende i institusjon og omsorgsbolig skal i minst mulig grad oppholde seg i fellesareal

  • Vi ber om at man holder avstand til andre beboere og ansatte