Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinert tverrfaglig innsats

KTI, Koordinert Tverrfaglig Innsats, skal sikre at barn og unge får den oppfølgingen og hjelpen de trenger gjennom et samarbeid mellom familien og kommunen. Årsaken til oppfølging kan være av ulik karakter, men arbeidet med å komme fram til en løsning skal være lik.

Veilederen er inndelt i ulike nivå, som beskriver forløpet fra en bekymring blir oppdaget frem til den tverrfaglige innsatsen er iverksatt. 

Barne- og ungdomsteam (BUT) i Heim kommune

Heim kommune har etablert et tverrfaglig konsultativt barne- og ungdomsteam (BUT) som blant annet kan bistå ansatte i Heim kommune med tverrfaglige drøftinger av problemstillinger som angår barn, unge og deres familier. Teamet har faste møtetidspunktet annenhver uke, og er sammensatt av faste deltakere fra helsestasjonen, barnevernstjenesten, PPT og psykisk helse og rus. Teamet kan kontaktes ved sammensatte og kompliserte problemstillinger, og ved plutselig nyoppstått og/eller alvorlig bekymring. Det skal være lav terskel for å ta kontakt. Dersom dere ønsker bistand fra BUT, ta kontakt via en av de overnevnte tjenestene.

Husk samtykke for deling av opplysninger.