Psykisk helse og rus er en felles tjeneste under enhet Helse og Mestring, avdeling Kyrksæterøra. Tjenesten er lokalisert både på Kyrksæterøra og på Liabø, med hovedsete på Kyrksæterøra. Tjenesten består av et tverrfaglig team på åtte personer.

Psykisk helse og rus er et frivillig lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering til innbyggere med psykiske vansker og rusvansker. Tjenesten har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager.

Av smittevernhensyn er vi nødt til å gjøre noen endringer i oppfølgingen av våre brukere. Alle gruppetiltak er avlyst, og dagsenter er stengt inntil videre. Medisinutlevering og miljøarbeid går stort sett som vanlig.

Hovedmengden av samtaler gis nå pr. telefon og videokonsultasjon, men fysiske møter gjennomføres i de tilfellene der det vurderes faglig uforsvarlig å unnlate det.  Det er viktig for oss å presisere at vi skal fortsette å gi helsehjelp, og vi tar fortsatt imot henvendelser og henvisninger som før.

Vi har også opprettet en Psykososial støttetelefon der vi tilbyr psykologisk støtte, råd- og veiledning for innbyggere i Heim kommune som kjenner på en ekstra psykisk belastning i forbindelse med spredningen av koronaviruset.

Vi gir et tilbud til alle med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller vansker med rus i alle aldersgrupper. Man kan selv ta kontakt for oppfølgning eller henvises av andre.