Beskrivelse

Heim kommune eier en del kommunale uteleieboliger/-leiligheter. Disse er lokalisert i og omkring Kyrksæterøra sentrum, Liabø, Halsahagen, Klevset og Enge.  

Størrelsen på boligene varierer.
Ta kontakt med teknisk, landbruk, miljø dersom det er spørsmål vedr. leieforhold, vedlikehold, o.a.

Målgruppe

  • Heim kommunes behov for tjenestebolig.
  • Søkere med begrunnelse i sosiale forhold.
  • Søkere bosatt i Heim kommune.
  • Søkere bosatt utenfor Heim kommune.

Kriterier/vilkår

Se målgruppe.

Tildeling av ledige kommunale boliger skjer administrativt. På rådmannens vegne er det representanter fra NAV og fra enhet for Tekniske tjenester som foretar selve tildelingen på basis av søknader fra interesserte.

 

Priser

Månedlig leie etter det til enhver tid gjeldende regulativ.

I tillegg kreves innbetalt et depositum som utgjør to ganger månedsleie.

Informasjon og samarbeidspartnere

Det er eget søknadskjema for tildeling av kommunale boliger/leiligheter. Skjemaet finner du i boksen nederst på siden. 

Samarbeidspartnere:

Hemne Sparebank for åpning av konto for innsetting av depositum.