Oppdatering 22.10.21:

Heim kommune fikk i dag, torsdag 22.10, melding om misfarget vann ved Staurset vannverk.

Dette er som følge av fylling av basseng med tankbil på grunn av kritisk lavt nivå i bassenget etter rehabilitering av renseanlegget.

Dette skal i utgangspunktet ikke berøre abonnentene, men det viser seg at fyllingen av bassenget førte til en større omrøring av sedimentene i bunnen og disse sedimentene har da kommet ut på nett.

Sedimentene består hovedsakelig av restprodukter etter renseanlegget som benytter jernklorid som koaguleringsagent og marmorfilter til filtrering av disse koagulerte partiklene. Dette består altså av rust, mangan og marmor.

 

Misfargingen er i utgangspunktet ikke helsefarlig, men vil kunne tette filter og rister i deres private anlegg. 

Vi anbefaler derfor å forsøke å avvente bruk av vannet til hovednettet er spylt rent.

 

Heim kommune igangsetter spyling så fort som overhodet mulig, og vil sende nytt SMS- og telefonvarsel når dette er ferdig.

VANNVOGN:

Vannvogn vil bli satt ut ved Grendahuset så fort våre driftsoperatører er på stedet, se blått kryss i kart for plassering.

Ta kontakt med avd. led. Torgeir Steinveg dersom det er behov for påfyll av vogn.

Kart plassering vannvogn

Kart plassering vannvogn 22.10.21.png

 

Status kokevarsel og anlegg:

Etter mye feilsøking av anlegget har vi ikke klart å finne konkret årsak til gjennomslag i anlegget som igjen fører til små mengder urenset vann kommer ut på nett. 

Utfordringen er anleggets alder, der det er mange slitte deler som er vanskelig å få tak i, samt at dersom vi fant en mindre feil så tar det flere dager før vi vet om det var den reelle feilen. 

Etter å ha luket ut flere potensielle mindre feil som kunne være årsak til problemene ved anlegget har vi ennå ikke lyktes med å stabilisere renseprosessen.

Det ble derfor besluttet å gjennomføre full rehabilitering ved renseanlegget i går, Torsdag 21.10, der hele anleggets renseprosess ble kraftig rengjort og all filtermasse ble byttet ut. 

 

Det vil ta 2-3 dager før vi har resultat om denne rehabiliteringen hadde ønsket effekt.

Dersom rehabiliteringen har den effekten vi håper på vil ny runde med prøvetaking av ledningsnettet bli gjennomført for å forsikre hygienisk tilstand.

 

Inntil vi vet nærmere vil vannvognen stå ved Grendahuset til almen nytte.

 

Heim kommune beklager igjen på det sterkeste ulempene dette måtte påføre våre abonnenter. 

 

Oppdatering 01.10.21

Etter drikkevannsforskriften er vannverkseier pålagt gjennom en helthetsvurdering av situasjonen, og ikke vannprøver alene, å vurdere tilstanden til et anlegg.

Heim kommune kan ikke garantere at vannet ved Staurset vannverk er helt rent etter rensing. Derfor velger vi å videreføre kokevarsel utsendt 24. september på følgende grunnlag:

 • Anlegget har over lang tid produsert opp mot maksimal kapasitet.
 • Det er gjort gjentatte små funn av indikasjonsbakterier etter renseprosessen som kan indikere at anlegget ikke håndterer den store vannmengden på en tilstrekkelig måte. 
 • Etter et større lekkasjesøk ble det ikke avdekket unormalt vannforbruk på selve nettet.
 • Feilsøking av anlegget gir ingen gode konkrete svar på hvorfor det går så mye vann, og det oppfører seg noe merkelig, men vi tror kanskje vi har funnet feilen.

Avventer til over helgen med å ta vannprøver for å se om våre antagelser er riktige og at anlegget stabiliserer seg.

Heim kommune beklager igjen ulempene dette påfører våre abonnenter.

Oppdatering 27.sep

Oppfølgingsprøve tatt 24. sep. viser fortsatt små verdier av indikasjonsbakterier i drikkevannet ved Staurset Vannverk. Denne gangen er det gjort små funn av koliforme bakterier.

Viser til oversikt hos FHI (link under): Funn av koliforme bakterier alene gir ikke grunnlag for å sende ut kokevarsel, og andre faktorer må tas med i vurderingen.

Videre:

Funn av kun koliforme bakterier kan tyde på svikt i vannbehandlingen, inntrengning av fremmedvann eller vekst av biofilm på ledningsnettet. Heim kommune vurderer dette funnet som en svak indikasjon svikt i renseanlegg som følge av overbelastning grunnet høyt forbruk på nett. Vi antar at en del av dette forbruket er lekkasje på hovedledningsnettet, og vi vil gjennomføre logging og lekkasjesøk av vårt anlegg som tiltak for å få redusert forbruket til et normalt nivå.

Vi ber uansett alle om å se over sine private anlegg for eventuelt avdekke og stanse lekkasjer på privat nett.

Eksempler på ting å se etter:

 • Hageslange som renner
 • Utekrane som lekker
 • Ny selvdrenerende bakkekrane som er i halvstilling
 • Toalett som renner
 • M.m Link

FHI: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/nasjonal-vannvakt/Hva-forteller-mikrobiologiske-drikkevannsanalyser/

 

Folkehelseinstituttets tips til hva du bør gjøre ved kokevarsel 

HVA SKAL DU GJØRE NÅR DET VARSLES AT VANNET MÅ KOKES?

Vannverket varsler når drikkevannet er usikkert.

Du vil bli varslet dersom vannverket eller myndighetene mener at vannkvaliteten er usikker. Det skjer hvis vannverket frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom.

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet må fosskoke (se bilde). En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker. Etter at vannet har fosskokt må det få tid til å avkjøles naturlig, uten tilsetning av isbiter eller lignende (f.eks. nedkjøling i kjøleskap). Dersom vannet er partikkelholdig/grumsete og av estetiske grunner ønskes filtrert, må dette gjøres før koking, for å hindre at vannet blir forurenset på nytt. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Alt vann fra springen som drikkes må være kokt.

Bruk dessuten kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig
 • Klesvask
 • Renhold i huset

Annet bruk hjemme

 •  Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel

 

 

Heim kommune beklager ulempene for abonnentene.

Heim kommune vil legge ut oppdatert informasjon på denne siden, så fort den blir tilgjengelig. 

 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Avdelingsleder Veg, vann og avløp – tlf.  95 05 82 60

Teknisk vakt Heim kommune – tlf. 90 01 95 88

Enhetsleder TLM – tlf. 41 33 33 53