Klager på selve avregningen må rettes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Telefon 800 80 000

Klagen kan også leveres elektronisk her

For mer informasjon: se skatteetatens nettsider: http://www.skatteetaten.no/

 

Manglende godskriving av forskuddstrekk på skattefastsettingen/ skattemeldingen

Klage på manglende godskriving av forskuddstrekk for skattytere ansatt i bedrifter som er skattepliktige til Heim behandles av Nordmøre Kemnekontor.
 

Skattemeldingen må sendes Skatteetaten innen fristen, selv om avregningsklage er levert Nordmøre Kemnerkontor.