Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen.

Opgaverne er blant annet tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, behandling av restskatt , skattepenger til gode, skatteattester og konto-/ saldoutskrift for skatt og avgift.

 

 

Andre spørsmål om skatt

Kontakt skattekontoret dersom du har spørsmål om:

  • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld 

  • Beregning av skatten

  • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt 

  • Klage på avregningen

Kontaktinformasjon:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
Tlf: 800 80 000

http://www.skatteetaten.no/