Heim Kemnerkontor er en del av økonomistaben i 1.etg. på rådhuset.

Kontakt skatteoppkreveravdelingen dersom du har spørsmål om: 

  • Frister og forfallsdatoer 

  • Betaling av skatt og avgift

  • Skatteutvalget

 

 

Andre spørsmål om skatt

Kontakt skattekontoret dersom du har spørsmål om:

  • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld 

  • Beregning av skatten

  • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt 

  • Klage på avregningen

Kontaktinformasjon:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
Tlf: 800 80 000

http://www.skatteetaten.no/