E39 Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 26 km ny veg med gul midtlinje.

Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter.

Infomøte Vegvesen.png

For informasjon om prosjektet samt informasjonsmøte følg lenken.