Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Informasjon til foresatte i barnehager i Heim 11.08.2020.

Publisert
Bakkely fasade

Barnehagen er fortsatt på gult nivå.
Mer informasjon om Trafikklysmodellen finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Felles for alle nivåene i trafikklysmodellen er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
4. Forsterket renhold

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?
Barn og ansatte med luftveissymptomer:
Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Det er lav terskel for å holde seg hjemme. De som hoster må holde seg hjemme. Det anbefales at alle med symptomer på luftveisinfeksjoner tar kontakt med lege og tester seg.
Der det er mulig leveres barna gjerne ute - færrest mulig inne i barnehagen.
Fortsatt så mye utetid som mulig.
Barna tar med matpakke til alle måltider.  
Etter påtrykk fra foresatte og samfunnet forøvrig,  oppjusteres åpningstiden til max 9 timer pr. dag fra og med uke 34. Dette er så langt vi kan strekke oss slik situasjonen er med hensyn til Covid 19 og smittevern.  Den enkelte barnehage foretar behovskartlegging i forhold til tidspunkt.
 
Jeg gjør oppmerksom på at det kan komme endringer, det avhenger av hva som skjer i samfunnet rundt oss.
 
Ingvild J.M.Haugen
Rådgiver barnehage, Heim kommune
ingvild.haugen@heim.kommune.no
Mob. 91735036
Tlf. 72460000
  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker