Hvem får tilbud?

Personer over 80 år

Heim kommune åpner nå for at eldre over 80 år kan få fjerde vaksinedose (2.påfyllingsdose). De som har fått tre doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Den fjerde koronavaksinen kan tidligst gis fire måneder etter siste oppfriskningsdose. 

Tilbudet gjelder personer født i 1942 og tidligere. Bestill vaksinetime hos Vitusapotek Kyrksæterøra her.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som nylig åpnet for at eldre over 80 år kan få en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. FHI gir ikke en egen anbefaling om at denne gruppen bør ta en fjerde dose, men at alle skal få tilbudet. En dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen. Det er likevel kjent at eldre oppnår lavere immunresponser enn yngre og at de har høyere risiko for å bli alvorlig syke. 

 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar 

Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar en oppfriskningsdose. For de det gjelder er det fjerde vaksinedose. Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter, har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales grunnvaksinasjon med 3 doser koronavaksine, samt én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3 hvis de ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette. Siden en ser at oppslutningen om oppfriskningsdose har vært lav, kommer det nå en ny oppfordring til denne gruppen. Bestill vaksinetime hos Vitusapotek Kyrksæterøra her.

Er du usikker på om du tilhører denne gruppen du kan få oversikt over diagnoser/behandling som fører til svekket immunforsvar hos fhi.no (Gruppe 1 og 2).

Det kan i helt spesielle tilfeller være at behandlende lege på sykehuset vurderer at en immunsvekket pasient trenger ytterligere doser, utover de 4 som allerede er anbefalt. Disse kan medbringe dokumentasjon i form av brev fra sykehuslege, slik at vaksine utover 4 doser også kan settes på apoteket.

 

Resten av befolkningen

Behovet for videre vaksinering avhenger blant annet av hvordan viruset utvikler seg videre, og hvor lenge immuniteten opparbeidet gjennom vaksinasjon og tidligere gjennomgått infeksjon varer i ulike grupper av befolkningen. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og det gjøres fortløpende vurderinger rundt behov for endringer i vaksinasjonsanbefalingene. Evt. endringer eller utvidede anbefalinger om vaksinering nå eller til høsten vil bli informert om på hjemmesidene våre dersom dette kommer.

Hvor kan jeg ta koronavaksine?

Heim kommune har inngått en avtale med Vitusapotek Kyrksæterøra om koronavaksinering. 

Når: mandag - torsdag, kl. 10-15.

Det er også mulig å møte til drop-in vaksinering, men apoteket anbefaler at folk bestiller time for å unngå venting. Du kan enkelt bestille vaksinetimer her eller ringe apoteket på  72 45 11 10

For mer informasjon om koronavaksinering hos Vitusapotek kan du klikke her.

 

De som er over 80 år og som ikke kommer seg til apoteket, kan ta kontakt med Heim helsestasjon. Mottar du kommunale helsetjenester fra kommunen, kan du kontakte din tjeneste for å få vaksinen gjennom dem.

 

Mer informasjon hos Folkehelseinstituttet.