- Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp så velger vi å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

Vi minner om at AstraZeneca er bare gitt til prioritert helsepersonell i Heim kommune, og ikke til øvrige innbyggere.

Vaksineringen med bruk av vaksine fra Pfizer-BioNTech går som planlagt.

 

Hold deg oppdatert om vaksinasjonsprogrammet på FHI sine sider.