Informasjon om søknad på SFO-plass

Publisert
Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Leverandøren av våre elektroniske skjemaer har noen utfordringer med å levere flere skjemaer til flere kommuner. Blant annet er Heim kommunes skjema for SFO-søknad borte fra vår hjemmeside. Vi håper på snarlig løsning av problemet, og at dere kan søke SFO-plass gjennom vår nettside snarlig. Vi gir beskjed på hjemmesiden når det er ordnet. 

 

Ved behov for mer informasjon, kontakt enhetsleder ved skolene.