En av målsettingene har vært at vi fortsatt kan drive skoler og barnehager på en mest mulig normal måte.

Slik situasjonen er akkurat nå, gjelder de samme regler som da juleferien startet (gult nivå).

På gult nivå gjelder disse generelle reglene for skolen:

  • Ingen syke skal møte på skolen. Det er viktig at foreldre/ foresatte tar grundige vurderinger.
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig og holde minst 1 m avstand til andre voksne
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Holde avstand også i pauser/friminutt

 

Se også Lokal forskrift for Heim kommune som spesifiserer smitteverntiltak for innbyggerne i Heim kommune.

 

Velkommen tilbake til skolen!

 

Kommunalsjef Oppvekst

Svein Johny Forren