Oppfriskningsdoser til helsepersonell

FHI utvider nå anbefalingen om oppfriskningsdose til helsepersonell til å gjelde alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det skal fortsatt gå 6 måneder fra dose 2 for helsepersonell under 65 år og vaksinering av denne gruppen skal ikke gå på bekostning av oppfriskningsdoser til personer over 65 år.

Heim kommune er godt i gang med oppfriskningsdoser til helsepersonell. Er du helsepersonell så er det IKKE nødvendig for deg å bestille vaksinetime. Du blir innkalt til vaksinetime når det er din tur. Vi antar at det vil ta flere uker å tilby oppfriskningsdose til alle som tilhører denne gruppen, men vi satser på at alle som vil får dosen like før eller rett etter jul.

Oppfriskningsdose til personer over 45 år

Så snart kommunen er ferdig med oppfriskningsdoser til personer over 65 år samt helsepersonell kommer vi til å tilby oppfriskningsdoser til innbyggere over 45 år. Vi starter med de som har ventet lengst. Dette vil si at de som tidligere tilhørte prioriteringsgruppene 5 og 6 (personer med underliggende sykdommer) vil få tilbud først. Deretter gir vi tilbud til personer 55-64 og 45-54 år.

Vi kommer tilbake med mer informasjon på vår hjemmeside, Facebook og på sms når dette er aktuelt. 

Oppfriskningsdose til personer med høy risiko for alvorlig forløp (tidligere prioriteringsgruppe 4)

Personer over 18 år med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan også tilbys en oppfriskningsdose.

Gruppen inkluderer organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

For personer under 65 år er intervallet mellom siste dose og opprfriskningsdose satt til 6 måneder.

Tilhører du denne gruppen vil du få tilbud om oppfriskningsdose så snart kommunen er ferdig med oppfriskningsdoser til personer over 65 år samt helsepersonell. Følg med på vår hjemmeside og Facebook for mer informasjon.