Som en følge av dette har Heim kommune på 3. termin for kommunale avgifter, kreditert de som har bestilt og/eller installert vannmåler i 2020 for den perioden abonnenten har betalt etter utregning av boligens areal. I stedet er det satt inn at man skal betale for stipulert vannforbruk ut fra antall personer som bor i boligen, eller sannsynlig vannforbruk for næringskunder basert på type virksomhet. Disse beregningene baserer seg på normtall fra interesseorganisasjonen Norsk Vann. Når det gjelder fritidseiendommer blir det satt antatt forbruk etter hvor hyppig bruk det er av fritidseiendommen.

Hvor stor krediteringen er baseres på størrelse av bolig/fritidsbolig, når man bestilte vannmåler og hvor mange kubikk som blir lagt inn for den eksakte boligen. For våre vannabonnenter som også har kommunalt avløp, vil redusert stipulert forbruk av vann også medføre redusert stipulert forbruk på avløpsvann.

De som har bestilt eller bestiller etter 01.06.2020 vil ikke bli kreditert på 3. termin for kommunale avgifter. De må derfor betale faktura som sendes ut for 3. termin, men vil bli kreditert for hele perioden på 4. termin.

På grunn av vesentlige omlegginger etter Kommunestyrets vedtak om tilbakedatering av vannmåleravgiften, sendes faktura ut en uke sendere enn vanlig.

Vi minner om fristen 1.9.2020 for bestilling av vannmåler for å kunne nyte godt av ordningen med redusert vannavgift for de som bestiller vannmåler i 2020.