Det er krevende å gjennomføre arrangement og samtidig ivareta godt smittevern. Heim kommune får for tiden mange henvendelser rundt arrangementer og ulike samlinger som er planlagt i tiden fremover. Vi ser nå med økende bekymring på dette da smittetrenden i Trøndelag akkurat nå er økende. Det er ikke kommunen som skal godkjenne arrangementer, men vi kan gi råd og veiledning ved behov. Arrangører er selv ansvarlig for å vurdere om arrangementet som er planlagt, i det hele tatt kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte i forhold til smittevern. Generelt må alle arrangører lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Som arrangør skal du ha tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.

Folkehelseinstituttet har laget veiledning i forhold til det som til enhver tid gjelder for arrangementer, samlinger og aktiviteter. Denne gir svar på mange av de spørsmålene som oppstår.

 

Smittesporing er svært krevende, og vi som kommune ønsker å få oversendt dokumentasjon på at de nødvendige forberedelsene av arrangementet er gjennomført. Det er viktig at gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig og at vi er informert om hvem som er kontaktperson ved eventuell smitte. I bunn ligger at ansvaret for godt smittevern uansett ligger hos arrangør.

For større arrangementer (over 100 deltakere), ber vi om at arrangøren oversender en risikovurdering og smittevernplan til kommunen. Uansett hva konklusjonen blir, må arrangører være forberedt på å måtte avlyse på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle endre seg.

Bruk gjerne: 

Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer 

Mal for punkter ved risikovurdering av arrangementer

Ved «åpne arrangementer» bør arrangør også vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor det avgrensede området og om dette vil innebære en smitterisiko. Det bes også om at dere merker dere at de fleste leirer og aktiviteter over flere dager, eller opphold med overnatting som sagt blir ansett som mer enn bare et arrangement. Ved overnatting må arrangør også si noe i sin plan om hvordan smittevern skal ivaretas gjennom hele oppholdet, inkludert innlosjering, matservering osv.