Beredskapsledelsen har gjort en grundig vurdering når det gjelder åpning av de kommunale hallene i Heim kommune. Det er flere faktorer som har påvirket utarbeidelse av plan for åpning, blant annet legger tilgjengelig ressurser til forsvarlig renhold sterke føringer for planleggingen. Det er stor forståelse for at idretten og frivilligheten ønsker å åpne opp hallene for aktivitet, men dette må gjøres innenfor forsvarlige rammer.  

Heim kommune har vært i dialog med idrettsrådet, og kommet til enighet om å lage en prioriteringsliste over hvilke aktiviteter/idretter som slipper til først. Vi ser at smittesituasjonen endrer seg raskt fra uke til uke. Forrige uke opplevede Norge en dobling i antall smittede mot uken før. Dette er momenter som må hensyntas i planleggingen.

Plan for åpning av hallene:

  • Førsteprioritet har vært å sikre at skolene får igangsatt kroppsøvingsundervisning i hallene. Det er senest klart for dette 21/9.
  • Ved kontroll etter oppstart for skolene, vil hallene og garderobene åpnes for idretten senest 5/10.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er klart for åpning. Skjer det uforutsette hendelser/smittetilfeller må vi være forberedte på å nedskalere.

 

Beredskapsledelsen i Heim kommune