Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til følgende risikogrupper

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til følgende risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (vil få tilbud om vaksine i sine tjenester)
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko (vil få tilbud om vaksine hos jordmor)
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år (vil få vaksine på helsestasjonen)
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Om vaksineringen

Årets influensasesong ventes å kunne bli verre enn normalt. På grunn av omfattende smitteverntiltak under koronapandemien, har det vært lite influensavirus i omløp og det er lav immunitet mot influensavirus. Alle som er anbefalt influensavaksine oppfordres derfor til å takke ja til tilbudet. 

På grunn av tilbud om påfyllingsdose av koronavaksine ønsker vi at flest mulig får tatt vaksinen så raskt som mulig, slik at vi unngår at koronavaksine må utsettes. Det må gå minimum 1 uke mellom de to vaksinene

Vaksinedager

På Kyrksæterøra vil influensavaksineringen foregå oppe i Hemnehallen den 25. og 26. oktober.

På Liabø vil influensavaksineringen foregå på Stornaustet den 29. oktober.

På grunn av smittevern og kapasitetshensyn er tidspunkt inndelt alfabetisk på etternavn:

 

Hemnehallen 25.10.21

09.00 - 11.30: A - B - C - D - E

12.15- 14.15:  F - G - H - I - J

14.30- 16.30:  K - L - M - N

 

Hemnehallen 26.10.21

09.00 - 11.30: O - P - Q - R

12.15 - 14.30:  S - T - U - V

14.45 - 16.30: W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

 

Stornaustet 29.10.21

09.00 - 10.15: A - B - C - D

10.30 - 12.00: E - F - G - H

12.30 - 13.45: I - J - K - L - M

14.00 - 14.45: N - O - P - Q

15.00 - 16.15: R - S - T - U

16.30 - 17.30: V - W- X -Y - Z - Æ - Ø - Å

 

Alle som ikke har, vil få tildelt munnbind ved ankomst i lokalet. Vi ber om at alle tar på kortermede klær for å sikre enkel tilgang til stikkstedet. Vi gjør alle oppmerksomme på at vaksinering i år vil foregå i fellesareal. Dersom du ønsker samtale med helsepersonell før vaksinering, gi beskjed ved registrering.

 

Influensavaksinen er gratis for alle i risikogruppen. Fastlegekontorene i kommunen tilbyr også influensavaksinasjon mot en egenandel på 50 kr.

 

Trykk her for mer informasjon om influensavaksinasjon: Influensavaksine - FHI

 

Vi minner også om pneumokokkvaksine hvert tiende år (10) for de som er i målgruppen. Se mer informasjon her: Pneumokokkvaksine til risikogrupper - FHI. Fastlegekontorene i kommunen setter pneumokokkvaksine. Dersom du har fått resept og tar med vaksine til influensavaksineringen, kan vi også sette den der.