Bakgrunn for innføring av munnbind

Kommunene i Trondheimsregionen har blitt enige om å samkjøre regler som følge av den lokale situasjonen i Trondheim. Trondheim har fått påvist smitte av både den sørafrikanske typen og den engelske typen av Covid-19-virus. Disse virustypene har vist seg å være mer smittsomme og vil derfor medføre økt risiko for smitteutbrudd. 

Heim kommune har en god del innreiseaktivitet og gjennomreiseaktivitet, og vi anser at risikoen for å få smitte inn i kommunen med mutert virus som økende. På bakgrunn av dette har vi ut fra et føre-var- prinsipp valgt å innføre forskrift på ny. Vi har derfor samkjørt våre anbefalinger med det Orkland og Skaun anbefaler, og i første omgang er de gjeldende frem til og med 17.02. Vi er opptatt av at de tiltakene vi innfører vil kunne bidra til at vi slipper nedstenginger, og at tiltaksbyrden i hovedsak ikke rammer barn og unge. 

Vi følger kontinuerlig utviklingen i regionen, og forhåpentligvis får vi en bedre oversikt over situasjonen i Trondheim til neste uke som gjør oss i stand til å ta nye og treffsikre vurderinger angående fremtidige tiltak.

 

Kommuneoverlegen i Heim

Cecilie Hatlenes