Covid-19: Dette gjelder nå

Heim kommune forholder seg som alltid til gjeldende nasjonale råd og retningslinjer for covid-19. Med bakgrunn i at alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, med unntak av Svalbard, nå er opphørt vil denne informasjonssiden gradvis bli faset ut.

5. april 2022 kom regjeringen med nye endringer. Rådet om å være hjemme i 4 døgn etter positiv test er opphevet og erstattet med råd om å være hjemme om en føler seg syk.

Som et ledd i overgangen til en "normal hverdag med økt beredskap" ble Heim kommunes koronatelefon avviklet. Dersom du har spørsmål knyttet til koronavirus ber vi deg om å sette deg inn i gjeldende råd og regler. Du finner også mye informasjon på www.fhi.no

 

Information in different languages

Information in different languages

The Norwegian Institute of Public Health
Norwegian Directorate of Health
Helsenorge.no

 

Testing i connection with international travel:

The municipality of Heim does not offer testing i connection with international travel. If you require this kind of testing we recommend that you contact a private testing facillity. Examples of private facilities include:

For more infomation abour rules and regulations for travel to Norway you can visit the goverment's information site her og call there information telephone:

Information helpline for entry, testing and quarantine:

From Norway: 815 55 015

From abroad: +47 21 89 80 42

 

Utlevering av selvtester

For informasjon om utlevering koronatesting og registrering av positive prøver kan du besøke vår infoside her

 

Informasjon om vaksineringen

Se informasjonsiden som omhandler vaksineringen her. 

Følgende anbefalinger gjelder for Heim kommune

Vi har på nåværende tidspunkt ingen lokal forskrift. Vi ber våre innbyggere om å følge nasjonale anbefalinger og tiltak. Du kan få en oppdatert oversikt over hvilke tiltak gjelder i Norge på Regjeringens infoside her

 

 

 

Informasjonstjenester

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Heim kommune, er det nødvendig at du som innbygger benytter de riktige kanalene. Heim kommunes koronatelefon ble avviklet 04.10.21.  

 

Har du spørmsål knyttet til korona? 

Du finner mye god informasjon hos FHI ved å følge lenken til fhi.no.

For spørsmål ring Folkehelseinstituttet informasjonstelefon på 815 55 015

 

Har du spørsmål vedrørende innreise til Norge?

Ring til Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene på 815 55 015. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 8-15.

FHI - reise

Reising og innreisekarantene

Reising

Innreisekarantene ble opphevet 26.01.22

Har du behov for mer informasjon kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på: 815 55 055 . Telefonen er åpen hverdager fra kl. 08:00 - 15:00. 

Informasjonstelefonen driftes av Helsedirektoratet, det er derfor noen tema som er knyttet til korona som andre aktører må svare på. 

 

Testing i forbindelse med utenlandsreise

Når du skal reise til utlandet, må du selv finne ut hvilke regler som gjelder for det landet du skal reise til og hva slags dokumentasjon dette landet krever. Trenger du koronatest i forbindelse med reise til utlandet kan du kontakte en privat tjeneste.

 

Eksempel på private aktører som tilbyr koronatest:

Barn og unge

Telefonnummer til Helsestasjon for ungdom:  416 21 494

Åpningstid: Onsdager kl. 15.00 - 17.00.

Snakk med kommunepsykologene: 

Ring 480 94 250, kommunepsykolog Ane Aarvaag

eller 979 53 204, kommunepsykolog Trine Sæther Sødahl

Åpningstid: Mandag- fredag kl. 08.30- 15.00


Alarmtelefonen for barn og unge sentralt - Til deres nettside

Telefon: 116 111 (døgnåpen) 
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms:  417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

OVERSIKT OVER HJELPETELEFONER OG CHATTJENESTER FOR BARN.

Helsenorge.no har råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide LES MER

Bufdir sin tema side om korona 

Fakta, råd og tiltak

Info til lokalt næringsliv

Hurtigtester til ansatte

Selvtester/hurtigtester kan kjøpes på apoteket eller på nett. I disse tider kan det være fornuftig å ha noen tester hjemme eller på arbeidsplassen. Da slipper man stresset med å skaffe om man skulle trenge dem.

Helsedirektoratet har besluttet at gratis selvtester fra kommunene skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som ønsker testing til arrangementer. For mer informajon om bruk av kommunens hurtigtester kan du lese Helsedirektoratets koronavirusveileder her

 

Smittevernråd til arbeidsplasser og virksomheter

FHI har utarbeidet en veileder for arbeidsplasser og virksomheter. Veilederen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. 

Veileder for arbeidsplasser og virksomheter

Rengjøring ved covid-19 - råd til virksomheter utenfor helsetjenesten